27 augustus, 2007

Mars voor de waarheid: waarom marxisten een probleem hebben met sectaire samenzweringstheorieën.


Op 9 september wil men in Brussel een mars voor de waarheid organiseren, bedoeling is dat men via een massale optocht van het Noord naar het Zuid duidelijkheid wil vragen over het drama van 9/11. Wat is de ware toedracht? Waarom was het machtigste land ter wereld niet in staat om de terroristen tegen te houden?

Op zich zijn dit terechte eisen, er is nood aan duidelijkheid. Al was het maar voor de nabestaanden van de slachtoffers. Dat de veiligheidsdiensten en de CIA een serieuze steek hebben laten vallen, is sinds enkele jaren al een publiek geheim.

In alle landen zijn er actiegroepen en verenigingen actief rond deze kwestie. Zo ook in ons land. Maar hier begint het schoentje te wringen … De motivaties en theorieën van deze mensen zijn op zijn minst “twijfelachtig” te noemen.

2 kliks op de links van de website united for truth brengt je bijvoorbeeld op deze site: www.hetechtenieuws.be. Nog 1 klik op deze site en je zit in een waanzinnige complottheorie van Illuminati. Wat te denken van bijvoorbeeld: "/...de ontsluiering van de occulte bloedlijnen en de nauwe bloedbanden tussen de politieke Amerikaanse wereldleiders en het Engelse koningshuis.Het begrip van deze bloedlijnen opent een geheel ander perspectief in onze geschiedenis. Het betreft een elite groep mensen die via een duizenden jaren oude bloedband de wereld regeren. Deze elite groep bestaat uit de machtigste mensen ter wereld, uit de politiek, het bankwezen, de media en de zakenwereld zoals: bedrijfsleven, bankiers, militairen, media, etc. Het is duidelijk dat dit netwerk van geheime genootschappen en geheime groepen niet in een paar jaar of decennia gevormd kan zijn. Hun oorsprong moest tot ver in het verleden zijn wortels vinden."

En het kan gekker, nog veel gekker: wat dacht je bijvoorbeeld van een samenzwering van diezelfde Illuminati om via het gebruik van gevaarlijke voedingsadditieven in cola en andere frisdranken de mensen dommer te maken zodat ze als makke schapen de bevelen van hun meesters zouden volgen. Inderdaad, uw manager drinkt die wereldwinkelfruitsap niet omdat hij of zij het lekker vindt … He knows what’s going on. Hahaha.

Mind control, samenzweringen, complotten: het lijkt alsof een groot aantal mensen achter de united for truth-beweging deze zotternijen als hun voornaamste theoretische onderbouw beschouwen en net daar wringt het schoentje. Het gaat hem hier om het doelbewust mystificeren en mythologiseren van geopolitieke verhoudingen en historische processen.

Deze moderne vorm van mythologie heeft zijn oorsprong in de VS: een miljoenenmaatschappij met een sterk liberaal beleid zorgt ervoor dat een degelijke algemene vorming en een open wereldbeeld onmogelijk zijn voor brede lagen van de bevolking. En omdat mensen nu eenmaal wezens zijn die nood hebben aan een “waarom”, zal men bepaalde zaken gaan verklaren aan de hand van allerlei mythen en onverklaarbare theorieën. Nu probeert dit soort wereldbeschouwing ook in Europa voet aan de grond te krijgen.

Het is daarom dat men zich terecht vragen kan stellen bij de bedoeling van deze beweging. Het beleid van Bush Jr. en de neocons kan perfect worden verklaart aan de hand van politiek, economisch en geschiedkundig onderzoek. Aan de hand van een kritische, materialistische visie op de maatschappij. En in deze tijden van crisis en wanhoop heeft de mensheid nood aan verlichting. Aan objectieve informatie. Niet aan allerlei verzinsels en sprookjes. Neen lieve kinderen, de boze illuminati bestaan niet. De enige kwade krachten die ons bedreigen zijn de kapitalisten. En die pakken we aan via georganiseerd verzet van arbeiders en jongeren. Het is eigenlijk schandalig om de mensen zand in de ogen te strooien met allerlei gekke verhalen ipv de echte problemen aan te pakken: de splitsing van de sociale zekerheid en de regionalisering van CAO’s zijn oneindig veel gevaarlijker voor de bevolking dan “occulte bloedlijnen” en onbewijsbare verdachtmakingen.

Natuurlijk zullen de zelfverklaarde internetpartizanen steigeren bij bovenstaande stelling. Maar ja, meestal gaat het dan ook om misnoegde intellectuelen en kleinburgers die, na de val van de muur en de daaropvolgende verrechtsing binnen de maatschappij hun rol als critici hebben ingeruild om of de rechtse toer op te gaan (en heel erg een hekel te krijgen aan moslims en mensen die wél nog geloven in een ander economisch systeem) of compleet de pedalen kwijt te raken en ineens te gaan beweren dar heel de politieke en economische actualiteit te verklaren valt aan de hand van goedkope SF- scenario’s. En dat laatste is bij United For Truth ongetwijfeld het geval. Bekijk de links op hun site en je weet genoeg.

Ik hoop dat het op 9 september niet regent, maar ja, in laatste instantie zijn het natuurlijk de illuminati die beslissen of de zon al dan niet schijnt...


7 opmerkingen:

redactie zei

Als niet-marxisten en subjectivisten teveel naar B-films kijken dan krijg je zulke rotzooi...

En ik dacht dat de 'Illuminati' een oud geslacht van vampierenjagers waren die opereerden onder het mom van de 'verlichting'. Kennelijk zijn de Illuminati ZELF de prinsen der duisternis: vangen! De grootste truck die de duivel de mensheid ooit gelapt heeft,is van wijs te maken dat hij niet bestaat. En zo kunnen we wel nog enkele scenario's voor goedkope films uit onze duim zuigen...

Rook nog een joint, beste subjectivist én blijf thuis voor je beeldscherm vangen, veilig ver van die verduivelde marxisten. Klassenstrijd is niets voor jou...

PS: Marx had 2 hoorntjes verborgen in zijn weeldig kapsel. Immers: zo een haardos moet toch een reden hebben: HAHAAA!

Bart zei

Je hebt gelijk.

Daarentegen:

Robert Fisk over 9/11

en van daaruit

9/11 Television Archive
9/11 Research
Complete 9/11 Timeline
Journal of 9/11 Studies


Groeten,

Bart

Peace.be zei

Wat een hilariteit, nietwaar... Hoe grappig, nietwaar... Dat mensen wel degelijk onderzoek doen in het hoe en waarom van ons leven en het universum.

Doe zelf een beetje onderzoek voor je elke theorie van de hand doet "die te zot lijkt" voor woorden.

Ik ben dankbaar voor mensen als Jeroen (www.hetechtenieuws.be) die laten merken dat er ook in België nog mensen zijn die proberen zo
bewust mogelijk te leven en "ongemakkelijke" informatie niet uit de weg gaan.

Belgium for Truth, Love, Peace and Understanding.

No place for hate, intolerance and prejuduce.

peace

Anoniem zei

Aan Peace.be:

Iedereen heeft zo zijn manieren om de inwendige conflicten die de moderne samenleving hem/haar oplegt het hoofd te bieden.

Irrationele hersenspinsels zijn er alvast één van.

Maar misschien kunnen ratio en historische kritiek hier een handje helpen:

1. De Illuminati waren niets meer of niks minder dan een genootschap van Duitse vrijdenkers in de 18de eeuw, die zich verzetten tegen elke vorm van gewetensdwang en niet door de rede bemiddelde geloofsstellingen. Er was het achterlijke Amerikaanse neo-calvinisme voor nodig om deze oorspronkelijke betekenis in mythologische zin te vervormen en op een vijandige manier terug te spelen naar een Europese cultuur die - tezamen met de kapitalistische basis waarop hij berust - evenzeer in wereldbeschouwelijke ademnood verkeert als de Amerikaanse beschaving.

2. "Illuminare" betekent : "verlichten" - al twijfel ik eraan dat de moderne complot-hysterie haar tijd verdoet aan zoiets nutteloos als het bestuderen van klassieke talen... yuck: je zou er eens wat kunnen van leren.

3. Het neo-mysticisme is niets anders dan de terugkeer naar een semi-dierlijk bewustzijn om geen andere reden dan de volgende: ten eerste presenteert de moderne "geglobaliseerde" wereldorde zich evengoed als een ongrijpbare, onbeheersbare natuurkracht als bliksem en donder voor de primitieve mens. Ten tweede hebben vereenzaming en overspecialisering het moderne individu veroordeeld tot een zielsarm individualisme dat noch samenhang vindt in de uitwendige wereld, NOCH in de inwendige belevingswereld.

Als er geen redelijke samenhang gevonden wordt, dan zoeken heel wat mensen dan maar naar een onredelijke = irrationele "samenhang".

En dat heeft zijn eigen historische dynamiek: iemand met verregaande levensproblemen noemt zich nu niet langer "Napoleon", maar acht zich in zijn jeugd ontvoerd door buitenaardse wezens. De uitdrukkingen van waanzin gaan met hun tijd mee, omdat de verschillende tijdperken van de mensheid hun eigen onderscheiden ziektebeelden voortbrengen. Psychopathologieën - ik spreek eigenlijk liever over mensen die de werkelijkheid niet aankunnen - zijn historisch bepaald.

Als marxist stel ik mij liever de vraag waarom de werkelijkheid zodanig zwaar valt voor de mensen, dat heel wat onder hen moeten vluchten in een wereld van waanvoorstellingen.

Jan zei

@ anoniem:

Ausgezeichnet Genosse !

Rodolfo zei

een voorbeeld!!
De veiligheidsdiensten worden tegenwoordig allemaal uitgerust met het tetranetwerk van de firma EADS. Op de website van netwerk kun je zien dat talloze banken aandelen hebben van deze firma. Oa Fortis en Dexia. Deze firma levert wapentuig aan het dictoriale Birma. Dus de banken investeren in een mensonterend regime.
Nu moet je eens kijken naar de linken die er zijn.
We surfen naar de website van eads en vinden in de board of directors.
Een directeur van een mediagroep Hachette sa. vervolgens directeuren die zich situeren in de autoindustrie Daimler enz en om het geheel compleet te maken een directeur die ook in de raad van beheer van een van de grootste scholen van frankrijk zit. Link nu al deze dots aan mekaar en ga nu ietsje dieper in op artikels die verschijnen in deze persgroep. Of leerplannen die voorgeschoteld worden aan onze jongeren. En dan de verwevenheid met de federale overheden en de Europese unie.
In Belgie kregen ze het miljoenencontract vast voor het uitrusten van veiligheidsdiensten met nieuwe zendapparatuur. Ook Flahaut is bekend met de firma.
In Frankrijk is Sarcozy vriend aan huis bij één van de directeuren.
Oh nee d'er zijn geen samenzweringen.
En neen Hitler, Markx en Engels werden niet gesponserd door Rotchild. The hoofdspin in het ganse illuminatiweb.
Droom rustig verder
Laat de dwazen in onwetenheid.
Kijk maar verder naar familie of thuis en laat je in slaap sussen door deze gecontroleerde media.
Ik lees, ik pluis uit en van mij staat de uitknop van de tv veel op uit.

Anoniem zei

Ik deel volledig de mening van peace.be en Rodolfo.

@anonieme..
De opmerking : "Illuminare" betekent : "verlichten" - al twijfel ik eraan dat de moderne complot-hysterie haar tijd verdoet aan zoiets nutteloos als het bestuderen van klassieke talen... yuck: je zou er eens wat kunnen van leren.-

En daarbij de aanvulling over
ratio en historische kritiek..

Vind ik zeer lachwekkend en een jammerlijke en duidelijke uiting van uw eigen onwetendheid en ontevredenheid.
Ik zal u proberen te helpen...
Illuminati bestaat sinds de dagen van 'Lucifer', ongeveer 2000 jaar.
Mischien langer maar dat kan niet met zekerheid gezegd worden.
Het zijn de mensen die geloven in de lering van Cain. Ook 'Lucifer' wordt door hen vereerd. Zij zijn ervan overtuigd dat ze direkt afstammen van een entiteit, die de Aarde lang geleden bezocht heeft en 'gepaart' heeft met de mens.(Deze zin alleen, zal voor u vast aanleiding zijn om snel de delete knop te zoeken.)
En zodoende zien zij zich als de 'Illuminati'(soort uiverkorenen)
Deze mensen menen(onterecht)dat zij de mensheid mogen gebruiken voor hun persoonlijk gewin.
En voor ongeveer 2000 jaar lukt het hen om ons volledig te controleren, te manipuleren en uit te knijpen.
Nu zij hun zakjes volledig, maar dan ook echt volledig hebben weten te vullen over de ruggen van ons, nietszeggende miertjes(zo zien en behandelen zij ons) Gaan ze over naar de volgende stap..: Depopulatie.
Heeft u al eens van 'Codex Alimentarius' gehoord? Google de organisatie maar eens..hij bestaat, is deel van de NWO en zal eind 2009 VOLLEDIG geimplementeert worden. Wat dat voor gevolgen zal hebben is iets wat nauwelijks valt te bevatten.. Geloof het of niet..dat is niet echt mijn probleem. Maar begin aub alleen maar met het googelen van de Codex organisatie en werk van daaruit terug. En weest u voorbereidt op een zeer schrikwekkende WAARHEID.

Ik had u kunnen beledigen, kunnen uitmaken voor alles wat lelijk is. Maar dat is onzin omdat ik u respecteer..wel vindt ik het erg jammer dat u wel mensen moet beledigen, en waarom doet u dat? Omdat de informatiestromen die mensen ter hand nemen verschillend is.
En hoe komt dat dan weer?
Door de verwarring die opzettelijk wordt gecreert door een tak van het NWO apparaat, de media, welke zij nagenoeg volledig beheersen.
..Nu u toch bezig bent ;)
Bekijk voor de grap ook eens het nieuwe logo van de Olympics in London in 2012...staat daar naast elkaar geen 'Zion' ? compleet met punt op de i?

Ik groet u en wens u veel sterkte toe met het verkondigen van een dictatuur voor het proletariaat.
Wat opzichzelf een direkte concurrent is van de NWO.
Oh ja..'Lucifer' betekent 'Lichtbrenger' van het Latijnse lux 'licht' en ferre 'dragen' of 'brengen'

Peace, love and respect to all, who are true and just.

Omar