30 augustus, 2007

New World Order (NWO) : de voorspelbare fabels

Als hysterie en occultisme het overnemen van de nuchtere wetenschappelijke analyse…

Sinds enige tijd maken de adepten van de NWO (New World Order) opgang op het internet. Met de aanslag op de WTC-torens op 11 september 2001 kreeg deze samenzweringstheorie genoeg zuurstof om de oversteek te maken van de VS (het vaderland van alle complottheorieën; denk maar aan de ‘red scare’ na WO 2, buitenaardse ontvoeringen…) naar het Europese vasteland. Een reactie op de staatsgeleide paranoia tegen terrorisme in de VS, gepaard met een agressieve neoliberale politiek, kon niet uitblijven.

Echter bij het ontbreken van een massale arbeiderspartij (en dus een onafhankelijke politieke traditie en analyse van de brede arbeidersklasse) werd het ideologische antwoord op de nieuwe wereldsituatie in dit vacuüm ingevuld door o.a. allerhande complotten die perfect kunnen gedijen in bijvoorbeeld de antiglobalistische beweging. De ideologische diffuusheid van deze beweging maakt dit mogelijk: de antiglobalistische beweging telt genoeg rare vogels met dito ideeën in haar rangen.

Deze complottheorieën slaan ook gemakkelijk aan bij jonge internauten in Europa doordat er inderdaad ook geen massaal politiek alternatief van de brede arbeidersklasse bestaat die hier met de nodige autoriteit een degelijk rationeel antwoord kan op formuleren. De nieuwe formaties links van de sociaal-democratie zijn meestal in een beginfase en/of zijn heel onstabiel (denken we maar aan de levensbedreigende politieke crisis van de Rifondazione Comunista in Italië) en hebben inderdaad nog niet de tijd gehad om diepe wortels te laten zinken in de arbeidersklasse zoals dit het geval was bij de sociaal-democratie in het verleden. (wat op zich een uitzonderlijke situatie was) Men mag de ideologische ontreddering en wat de zogezegde intellectuelen betreft kan je gerust van verloedering spreken, die gepaard ging met de restauratie van het kapitalisme in de voormalige stalinistische wereld bij de arbeidersklasse niet onderschatten.

Welke houding moeten marxisten hierin aannemen? Moeten de ‘NWO occulte linksen’ te zwaard en te vuur bestreden worden naar het voorbeeld van de gurujagende Rationalisten in India? Gelukkig zijn de NWO-waanideeën nog niet doorgedrongen tot bredere lagen van de bevolking want dat zou inderdaad ernstige 'Indische' methoden vragen. Het moet alvast duidelijk gemaakt worden aan deze mensen dat de ideeën die zij aanhangen in het kastje ‘bijgeloof’ thuishoren naast de DVD-reeks van ‘the X-files’. De vermeende bloedverwantschap van wereldleiders hebben geen zak te zien met een vooropgesteld plan voor werelddominantie zoals in de betere James Bond film. Wat voor een verschil zou bijvoorbeeld een familieband (met al dan niet satanistische rituelen – dat laten we nog in het midden) tussen pakweg Georges Bush en de Engelse Queen maken voor de wereldkrachtsverhoudingen in onze moderne geglobaliseerde maatschappij? NADA! Toevallige bloedverwantschappen zijn natuurlijk niet uit te sluiten: de wereldleiders maken immers deel uit van de heersende klasse die doorgaans niet zo toegankelijk is voor het brede publiek.

Het vergif zit hem in het feit (buiten dat het totaal onwetenschappelijk is) dat de indruk kan gewekt worden dat een kruistocht door een kleine groep van uitverkorenen de oplossing is. Immers, mocht de ‘wereldmacht’ uitsluitend in handen zijn van een aantal bloedverwante families (en dus ‘erfelijk’) volgens een vooropgesteld plan, dan is individuele actie bijna een logische keuze. Wat terroristische aanslagen en opgeruimd staat netjes? Het probleem is niet die ‘machtsfamilies’: deze mensen zijn vervangbaar. Veronderstel even dat we over een teletijdmachine zouden beschikken en we beslissen om Adolf Hitler als kleuter te vermoorden. Wie hiermee verwacht de opkomst van het fascisme te vermijden, zou bedrogen uitkomen maar zich wel als kindermoordenaar mogen bestempelen. Een figuur als Adolf Hitler werd mogelijk gemaakt door de maatschappelijke processen: Hitler heeft het fascisme niet uitgevonden maar omgekeerd: het fascisme heeft Hitler gemaakt. De rol van het individu wordt bewust door de burgerlijke geschiedschrijving flink overdreven. En als je daar dan wat verder op borduurt en de nodige bochten mankeert, krijg je logischerwijze NWO-toestanden.

De echte macht gaat uit van een zeer anoniem maar allerminst abstract gegeven: het economisch systeem op zich. Een economisch systeem en dus de maatschappelijke verhoudingen die er aan vast hangen, breng je niet ten val door wat figuren uit de heersende klasse een kopje kleiner te maken maar doe je door massa-actie: de bewuste machtsovername van de productiemiddelen door de werkende klasse. En op dat vlak heeft het kapitalisme een streepje voor op al de voorgaande maatschappijvormen: economisch gezien is het de meest agressieve maatschappijvorm die deze wereld ooit gezien heeft. Consequentie: dit systeem moet politiek bevochten worden en niet ‘economisch weggeconcurreerd’(een andere fabel) of hun al dan niet ‘bloedverwante leiders’ selectief geëlimineerd. Het is misschien ambetant om te horen maar het moeizaam (her)opbouwen van consequente arbeidersformaties is het enige alternatief.

Wij raden de NWO-adepten dan ook aan om wat meer aandacht te hebben voor de kapitalistische productiewijze en het historisch materialisme maar verwissel alsjeblieft ‘creatieve vrijetijdsbesteding’ niet met de realiteit.

Zelfs de Nederlandse premier Balkenende (of Bak-ellende)ontsnapt niet aan de NWO-paranoia. Zijn bijnaam 'Harry Potter' is misschien dan toch niet zo onschuldig? (foto links gedownload van een Nederlandse NWO website)


Met Internationaal Verzet Aalst voelden we enkele jaren geleden instinctief al de bui hangen. Bij wijze van grap werd er in de schoot van de Socialistische B-FilmClub een zware satire op de NWO (zonder dat we zelfs van het bestaan afwisten) in elkaar gestoken. Hier onder vind je enkele afbeeldingen…

NEW WORLD ORDER: A SCI-FI FANTASY
for a socialist solution of the demon civil war

de Socialistische Liga van Vampierenjagers

wapenschild van de IlluminatiDe weerwolvenvakbond

zonder commentaar
Vampyr Rasserein SturmFront
Zoals we al zegden: een creatieve hobby maar laat het alsjeblieft in de wereld van de fantasie blijven!
Afbeeldingen met dank aan Ronny (concept) en Frederik (grafische uitwerking)

Geen opmerkingen: