23 mei, 2007

Derde (!) pamflet van het gemeenschappelijk vakbondsfront De Post voor de staking van vrijdag

Hieronder publiceren we reeds het derde pamflet van het gemeenschappelijk vakbondsfront van De Post dat oproept voor de staking van nu vrijdag:

WIJ STAKEN ALLEN OP VRIJDAG 25 MEI 2007

WIST U DAT
· Het aantal niet-baremieke kaderleden constant verhoogt en dit terwijl er op het terrein personeelstekorten zijn;
· Deze categorie meer en meer verdient terwijl er voor u slechts 0,5 % loonsverhoging mogelijk is;
· Er nog steeds veel geld aan consultanten wordt uitgegeven;
· De heer Thijs 100.000 Euro meer heeft ontvangen in 2006;
· Hoe meer er bespaard wordt op het terrein, hoe hoger de aandelen van de managers en directieleden worden.

Managers : hou op met de drogredenen ter verantwoording van uw constante besparingsdrang

WE ZEGGEN
STOP aan de zelfverrijking van een elite-groep;
STOP aan de ongebreidelde flexibiliteit bij de werknemers;
STOP aan de te hoge werkdruk;
STOP aan de ongelijkheid van de diensten;
STOP aan de onverantwoorde druk inzake te behalen objectieven;
HALT aan de werving van dure directieleden die mijlenver van het personeel staan;
HALT aan externe wervingen ondermeer in de Torens;
HALT aan korte termijncontracten.

JONG OF OUD, STATUTAIR OF CONTRACTUEEL PERSONEEL

U HEEFT RECHT OP
- Respect
- Stabiliteit
- Duidelijkheid
- Reële vergoeding voor gemaakte kosten
- Behoud van de sociale verworvenheden
- Uitvoerbare diensten
- Een sociaal en familiaal leven
- Transparantie in de bonussen

DAAROM : VOLG DE ORDEWOORDEN EN LEG HET WERK NEER OP VRIJDAG 25 MEI 2007
De Kantoorverantwoordelijken Mail en Retail hebben OOK stakingsrecht !

Geen opmerkingen: