23 mei, 2007

Acties federale Social Profit (privé) afgeblazen maar OCMW-instellingen betogen donderdag in Brussel

Als CAP komen we op voor een ééngemaakte nationale gezondheidsdienst om verschillende redenen. Eén ervan (en niet van de minste) is de efficiëntie van de gezondheidszorg.

In de huidige omstandigheden vindt een kat haar eigen jongeren niet terug in de complexe opsplitsing van deze sector. De sector is verdeeld tussen privé en openbaar, tussen sectoren afhankelijk van federaal of van de gewesten. Alleen al deze opsplitsing zorgt voor ongezonde concurrentie tussen de diverse instellingen waar de patiënt of cliënt geen zak aan heeft maar die enkel ten goede komt aan de reeds zwaarlijvige portefeuille van de artsen en beheerders. Als werknemer moet je geluk hebben onder welke bepalingen je valt... In de praktijk betekent dit verschillende arbeidscondities voor hetzelde werk.

De aangekondigde actiedreiging in de federale social profit sector (privé) werd maandagavond afgeblazen. Alle vakbonden hebben beslist dat de actie van 25 mei niet doorgaat. De werkgevers hebben allen het advies ondertekend om een wettelijke basis te geven aan de CAO i.v.m. met de bediendevoordelen voor arbeiders wat betreft de opzegtermijnen. Verder heeft minister Demotte een brief bezorgd waarin de pistes worden aangegeven waartussen moet gekozen worden om de budgetten voor het gewaarborgd maandsalaris beschikbaar te stellen.

Echter op donderdag 24 mei wordt er wel actie gevoerd in de ziekenhuizen en rusthuizen die verbonden zijn aan de lokale en regionale besturen (in concreto: van het OCMW) Dit is een actie samen met de andere personeelscategorieën in de lokale en regionale besturen die vanaf woensdagavond vanaf 22 uur in staking gaan voor 24 uur. Er zal een nationale betoging doorgaan donderdag aan het Martelarenplein in Brussel.

Hieronder publiceren we het persbericht van Belga over deze actie:

Gemeente- en provinciepersoneel staakt donderdag

Het gemeente- en provinciepersoneel en de personeelsleden van het OCMW beginnen woensdagavond 23 mei om 22 uur een 24 urenstaking. Ze staken tegen de nieuwe rechtspositieregeling, die de huidige statuten van het personeel fundamenteel wijzigen in het nadeel van het personeel, zo luidt het.

De socialistische vakbond ACOD en het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt hebben een stakingsaanzegging ingediend. Zij keuren de rechtspositieregeling van het gemeente- en provinciepersoneel in Vlaanderen niet goed. De christelijke vakbond deed dat wel en staakt niet mee. ACOD en VSOA roepen de stakers op donderdag te betogen in Brussel. (belga/hln)

Geen opmerkingen: