02 mei, 2007

CAP Aalst present op 1 mei!

De optocht van het ABVV in Aalst

Een deel van de Aalsterse CAP-propagandaploeg aan het Volkshuis in Aalst. Ondanks de zware mei-avond was CAP goed vertegenwoordigd op de 1 mei-optocht. Men kon er niet naast kijken.. Op de foto is er een lepe SP.a'er tussengslopen (met plastrong uiteraard) Er werden heel wat CAP-pamfletten uitgedeeld en de LSP-militanten verkochten 92 nummers van Socialistisch Links met nog eens extra steun van 41 euro.

Na een verontrustende telefoon uit Brussel op de middag vulden we 3 auto's met Aalsterse CAP'ers en vertrokken richting Brussels ABVV-feest op de Graanmarkt. Normaal gingen we naar de Dendermonse stoet maar dit was een noodgeval.

Op bevel van de organisatoren van dit feest werden CAP-militanten (tevens militanten van het ABVV) door de politie verwijderd. 1 CAP'er mocht een tijdje wachten in 'den bak' en werd ook door de politie afgedreigd. Kennelijk heeft burgemeester Thielemans zijn korps (én de leiders van het Brussels ABVV) goed in de hand... Terwijl werden er Brusselse ABVV-delegees gemobiliseerd en werd de pers verwittigd van deze stalinistische praktijken. Met meer dan 20 CAP -militanten (waaronder een groep BBTK-delegees) werd er terug een stand opgezet. De organisatrice kwam terug melken maar zag dat de krachtsverhoudingen niet rijp waren voor de stalinistische machtspelletjes van de PS.

foto: Aalsterse CAP'ers wachten ontspannen op mogelijke arrestatie (die er echter niet kwam) bij de tweede poging tot CAP-stand.

Als de politie niet afkomt... dan kunnen we ons even goed amuseren...

De beruchte CAP-stand

Brussels Burgemeester Thielemans valt in zijn speech uit naar CAP nadat zijn komst op het podium voor het nodige gefluit en boegeroep zorgt. De pancartes van CAP werken als een rode lap op een stier en Thielemans toont zijn middenvinger en doet ook een allusie dat alle boe-roepers fascisten zouden zijn... In ware "Franse koningenstijl" verklaart hij:"Er is maar 1 andere politiek mogelijk : de Mijne!" Na dit geklungel van Thielemans is er een ware stormloop naar de CAP-stand. Georges Debunne komt de CAP'ers de hand schudden en ook Roberto D'Orazio komt goeiendag zeggen. Het CAP bedankt alvast burgemeester Thielemans voor de extra propaganda!

Geen opmerkingen: