03 mei, 2007

DANKWOORD VOOR vzw MIKIS

inzending van Stephan C.

Langs deze weg wensen wij vzw Mikis en Trefcentrum Nieuwbeek te bedanken voor de samenwerking en de logistieke ondersteuning aan C(n)AP het voorbije jaar en voor het mei-avondfeest in het bijzonder. Verschillende leden van de vzw waaronder de voorzitter waren ook aanwezig op het feest.
foto links: 1 mei stoet passeert Trefcentrum Nieuwbeek

De vzw Mikis (niet te verwarren met Mickey’s) heeft dit jaar trouwens eveneens iets te vieren want het is een jubileumjaar. Het is van voor mijn tijd, maar ik denk dat zij dit jaar 40 jaar bestaat. Aanvankelijk opgericht als contactcentrum van de Aalsterse afdeling van KP-Vlaanderen werd het huis midden jaren ’90 omgevormd tot het pluralistisch trefcentrum Nieuwbeek waar menige vereniging en gezindheid onderdak vinden.

Vandaag fungeert de vzw als de plaatselijke afdeling van het Masereelfonds. Zij biedt daarnaast onderdak aan vele vereningen zoals het Vredeshuis, de onafhankelijke vrije radio Katanga, de belotters van de 4 Azen, de Objectieve Bierproevers, een verdeelpunt voor bio-boerderij De Loods, enz. enz. Menig mei-avondfeest heeft hier plaatsgevonden. Het laatste was in he bewogen jaar 2001 op initiatief van vzw Mikis, KP-Aalst, Agalev en het toenmalige LEEF!-Aalst (waarvan een groot deel van de actieve kern opnieuw is opgedoken in C(n)AP...

Politiek café op 10 juni in de Nieuwbeek

Op 10 juni vanaf 14 uur, de dag van de verkiezingen, organiseert de vzw een verkiezingscafé waar je de uitslagen op groot scherm kan volgen met commentaar op de gitaar van Antoon, de traktortroubadour. C(n)AP zal er uiteraard ook zijn en nodigt alle leden, sympatisanten en geïntersseerden uit voor gevatte commentaren en discussie bij een goed glas.

Geen opmerkingen: