15 april, 2007

Verslag CAP-conferentie van 14 april: lancering verkiezingscampagne

Op 14 april vond de lancering van de verkiezingscampagne van CAP plaats in zaal Randstad in Sint-Jans-Molenbeek. Hier werden o.a. de kandidaten voor de senaatslijst voorgesteld en gestemd. De lijsttrekkers van de provinciale kamerlijsten stelden zich eveneens voor.

Het verkiezingprogramma

Maar de conferentie begon eerst met een bespreking en discussie over het verkiezingsprogramma ,‘Hoog tijd voor strijd en solidariteit!’, dat uiteindelijk niet formeel gestemd werd aangezien het maar een leidraad is voor de kandidaten en militanten van CAP. In de toekomst zal dit programma bijgesteld en ‘fijngesteld’ worden in de concrete situatie door de mensen op het terrein zelf. Een politieke beweging die de intentie heeft allen te verenigen die zich verzetten tegen het neoliberalisme kan het zich niet veroorloven om een ‘te nemen of te laten’ programma aan te bieden aan potentiële toekomstige medewerkers of groepen. Een congresdocument stemmen om het vervolgens in de schuif te laten belanden zoals bij alle traditionele partijen: daar doen wij niet aan mee.

Wel werd de samenvatting van de tekst met de speerpunten van CAP, gegoten in het massapamflet voor de verkiezingen, gestemd. Dit komt meer overeen met de originele intentie van Jef Sleeckx om met een minimaal aantal punten waarover iedereen het eens is , uit te pakken. In 2008, een jaar zonder verkiezingen, zal er mogelijks ruime tijd uitgetrokken worden voor de nodige discussies in de diepte dat zou kunnen uitmonden in een ideologisch congres.

Wat heeft CAP al bereikt?

Naar het einde toe bracht Jef Sleeckx dan nog eens een vlammende speech zoals we van hem gewoon zijn. In de verschillende tussenkomsten werden de verwezenlijkingen van CAP herhaaldelijk in de verf gezet. Voor een politieke beweging die pas eind oktober 2006 geboren werd, is het een prestatie om reeds te kunnen deelnemen in de verkiezingen in alle kiesomschrijvingen behalve in provincie Luxemburg. Een andere niet-onbelangrijke prestatie is het feit dat CAP, ondanks alle moeilijkheden, er in geslaagd is een nationale organisatie te vormen waarin Vlamingen, Brusselaars en Walen zij aan zij vechten voor hetzelfde doel.

De peterslijsten

Wat betreft de peterslijsten was er goed en slecht nieuws. In alle provincies zijn er genoeg peterslijsten opgehaald om aan de Kamerverkiezingen deel te nemen. Voor de Senaat in Vlaanderen stond de teller op meer dan 6000 peterslijsten (wettelijk minimum is 5000) Voor Wallonië staat de teller nog maar rond de 3000 wat wil zeggen dat er de volgende weken een slagje zal moeten doorgegeven worden maar we hebben er alle vertrouwen in dat dit in orde komt.

Campagnemateriaal

Op de conferentie werd ook het campagnemateriaal voorgesteld: de verkiezingsaffiches (in A2 en A1), het voorstel tot massapamflet, de T-shirts (in verschillende modellen en kleuren: rood, zwart, groen, ‘legergroen’, stretch,…) De pamfletten zullen klaar zijn tegen 25 april aangezien het ontwerp eerst op de conferentie moest goedgekeurd worden. Het massapamflet is een A3, recto-verso, landscape, in rood, groen en oranje (waarschijnlijk naar analogie van de Duitse WASG)

De kandidaten

De eerste 4 kandidaten op de senaatslijst zijn (en zij zullen vanaf nu ook optreden als woordvoerders voor de beweging):

* Raf Verbeke (ex-delegee Carnoy Gent en o.a. stuwende kracht achter de CAP-solidariteit met Volkswagen)
* Tiny Mast (de moeder van de verdwenen kinderen Kim en Ken)
* Anja Deschoemacker (redactrice Socialistisch Links en 'beroepsdebatteur' op TV-talkshows rond vrouwenproblematiek)
* Mon Steyaert (mede-oprichter van het voormalige AGALEV)

Syndicalisten en mensen uit de vakbond zijn goed vertegenwoordigd op de lijsten: Post, Onderwijs, MIVB, Non-Profit, Volkswagen, Ford Genk, Adecco, ISS, Aquafin, … Er moeten nog heel wat plaatsen ingevuld worden, vooral bij de provinciale kamerlijsten. De discussies met verschillende potentiële kandidaten gaan dus verder.

Uit Aalst is er 1 kandidaat op de senaatslijst: Bart Van der Biest, Aalst, 33 jaar, afgevaardigde BBTK Sint-Maria Ziekenhuis Halle, lid van het Uitvoerend Comité BBTK-SETCa Brussel-Halle-Vilvoorde

Er rest ons nog maar 1 ding om te zeggen... 'Het is niet het verkiezingsresultaat op zich dat belangrijk is maar het politiek signaal dat gegeven wordt!' (naar Jef Sleeckx)

VOORUIT met de geit!

Voor nog een ander verslag en reeks foto's op de nationale CAP-website: klik hier

Geen opmerkingen: