06 oktober, 2006

Onderhandelingen voor een nieuw IPA. Deel 1

In het najaar zullen heel wat dossiers op tafel komen bij de onderhandelingen tussen vakbonden en patronaat. De discussie over een nieuw IPA (interprofessioneel akkoord) maakt hier maar een deel van uit of het moet zijn dat het VBO en UNIZO-trawanten de andere dossiers (afhandeling Generatiepact, het recht op syndicale vertegenwoordiging in KMO’s, de harmonisering van het arbeiders-en bediendestatuut,…) het IPA trachten binnen te smokkelen met alle gevolgen vandien. Deze artikelenreeks is op basis van werkteksten van BBTK en ABVV (o.a. krijtlijnen eisenbundel 2007-2008)

Eerst en vooral moeten we opmerken dat de uitvoering van heel wat syndicale punten uit het VORIGE (ontwerp van) IPA een vertraging kennen:

1. Het in werking treden van paritaire comités 100 (Aanvullend Paritair Comité voor de Arbeiders) en 200 (Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden) wordt geblokkeerd omwille van de onenigheid tussen de werkgevers over de samenstelling van hun vertegenwoordiging en omwille van de mogelijke impact op het PC 218 (paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en aanverwante bedrijfstakken) Onder PC 100 en 200 vallen 200.000 werknemers. Vanaf 1 maart 2005 hadden deze paritaire comités effectief moeten gaan werken maar dat is dus nog steeds noppes en een schouderklopje. Concreet betekent dit dat er tot hiertoe nog geen sectorale akkoorden afgesloten zijn in deze pc’s.

2. De verhoging van de plafonds voor de tussenkomst van het sluitingsfonds van ondernemingen. De discussie is geopend in het beheerscomité van het Sluitingsfonds maar het VBO linkt het dossier aan de correcte uitvoering van het ontwerp IPA 2005-2006 rond de overuren.

3. Toegang tot de sluitingspremie voor werknemers uit KMO’s vanaf 5 werknemers. De voorgaande uitbreiding tot ondernemingen vanaf 10 werknemers moet nog geëvalueerd worden vooraleer de nieuwe uitbreiding kan geconcretiseerd worden.

4. Oprichting van het fonds voor gehandicapte werknemers .18 maanden na de beslissing tot oprichting is het fonds nog niet operationeel.

Dit doet ons denken aan de vertragingsmanoeuvres van sommige werkgeversfederaties in de onderhandelingen in de non-profit die tot doel hadden het federaal akkoord met de regering in CAO’s te gieten. Het federaal akkoord van de non-profit werd ondertekend in april 2005 en moest geconcretiseerd worden in CAO’s tegen 31 december 2005. Uiteindelijk werd het gros van de CAO’s getekend op 21 september 2006 (meer dan 16 maanden sinds 25 april 2005) En van het belangrijkste twistpunt, de arbeidstijd en uurroosters, bestaat enkel een protocolakkoord. Een CAO hierover is waarschijnlijk gepland voor als Pasen op een vrijdag valt.

Geen opmerkingen: