09 oktober, 2006

Dit WE was het even pauze op de blogspot

Wegens omstandigheden waren er geen nieuwe artikels op de blogspot voorbije weekend maar voor de komende dagen zijn er enkele artikels in voorbereiding over o.a. de gemeenteraadsverkiezingen, het vervolg van de artikelenreeks over het IPA enz.

Geen opmerkingen: