09 oktober, 2006

Gemeenteraadsverkiezingen in Aalst én CAP

Het verkiezingscircus is voorlopig voorbij en heeft wat Aalst betreft geen verrassingen gebracht. Reeds om 22u zondagavond waren er onderhandelingen gestart tussen CD&V, VLD en sp.a-Spirit voor een tripartite. CD&V/NV-A is na 18 jaar in de oppositie te zitten de grootste partij (21,3 % of 9 zetels) geworden op het Vlaams Belang na. Grote kans dus dat Ilse Uyttersprot (dochter van wijlen CVP-burgemeester Uyttersprot) de burgemeestersjerp zal mogen omgorden. Na 18 jaar terug ‘aan het potje mogen zitten’…amai: dat kan tellen! De Aalsterse 'sinds-eeuwen-rots-in-de-branding-van-het-Vlaams-nationalisme' van NVA-signatuur, Danny Denayer, werd niet herverkozen op de kartellijst...afscheid van een monument!

De ruzie in de blauwe familie dat resulteerde in 2 aparte lijsten, VLD en de lijst van de burgemeester Blauw, vrat het liberale electoraat niet aan. Integendeel, het stemmenaantal van de liberale familie (VLD en Blauw samen dus) nam lichtjes toe met 129 stemmen (vergeleken met de VLD in 2000) maar men schoot er een zetel bij in aangezien er nu met 2 aparte lijsten werd opgekomen. VLD-VIVANT rijfde 8 zetels binnen, Blauw was goed voor 5 zetels. In 2000 haalde de VLD 14 zetels binnen.

Het Vlaams Belang werd zoals verwacht de grootste partij met 22,81 % van de stemmen. Met de verkiezingen in 2004 behaalde het (toen nog) Vlaams Blok 27,05 % van de stemmen maar die vergelijking zullen we pas kunnen maken in 2007 met de volgende federale verkiezingen. Hiermee verdubbelt het Belang haar zetels in de gemeenteraad van 5 naar 10. Tien kleine zwartzakjes… De volgende weken zullen m.a.w. de VB-militanten naast hun schoenen lopen van pretentie en zullen ze misschien geneigd zijn zichzelf al als ‘politiemacht’ te zien en er naar handelen, zeker tegenover linksen en migranten. Tijdens de verkiezingscampagne hadden sommigen het al moeilijk om zich kalm te houden (zie vorige artikels). Bij wijze van waarschuwing willen we alvast melden dat we Karim Van Overmeire en zijn ‘persoonlijke propagandist’ Kris Vanmeert (bloeit er daar soms een mooie Pruisische liefde?) voor mogelijke incidenten persoonlijk verantwoordelijk zullen stellen.

sp.a-spirit leverde, in vergelijking met de SP in 2000, 650 stemmen in én verliest daarmee 1 zetel (van 9 naar 8 zetels). Hierdoor zag Erwin Callebaut, gewestelijk secretaris van de Algemene Centrale ABVV Zuid-Oost-Vlaanderen een zetel aan zijn neus voorbijgaan ondanks het feit dat hij 1031 stemmen haalde. Uiteraard kan daar nog een mouw aangepast worden door wat te schuiven met mandaten (OCMW en dergelijke). Het is duidelijk dat de ‘linkerzijde’ binnen de sp.a (in de mate dat we daar kunnen van spreken) en meer gespecifieerd mensen uit de vakbond niet echt een rol spelen buiten het traditionele linkse schaamlapje. De 2 vakbondsdelegees op de lijst (Albert Van Keymeulen en Antonia Flores-murillo) halen samen 486 voorkeurstemmen. Toen zondag rond middernacht de lijsttrekker van sp.a-Spirit, Ann Van de Steen, het Volkshuis binnenkwam gaf ze geen al te vrolijke indruk…Wat zou haar het meest geraakt hebben…? De gemankeerde burgemeestersjerp of de zetel verlies voor haar partij?

GROEN! kreeg een resultaat dat de nationale trend volgde en blijft op 1 zetel steken met 4,7 %. In 2000 haalde AGALEV nog 6,67 % en 2 zetels. Echter daarvan ging er al snel een zetel naar de sp.a door politieke overloperij dat in Aalst tot olympische sport is verheven.

De PVDA behaalde 417 stemmen of 0,74 %. Het ‘traditioneel radicaal-links-kiezerskorps’ in Aalst bestaat uit een poel van rond de 500 stemmen. Het komt er echter op aan om een methode te ontwikkelen die er in slaagt bredere lagen te bereiken én te betrekken. Volgens ons is het CAP daar de geschikte formule voor.

Verder kwam er nog een lokale lijst op onder de naam Plus waarvan we tot op vandaag nog altijd niet de politieke ideeën kennen. Deze lijst behaalde 578 stemmen of 1,03 %

Naast de traditionele fascistische oprispingen van het VB, was het een lauwe campagne. Het Aalsterse Comité voor een Nieuwe ArbeidersPartij maakte gebruik van de periode om rustig campagne te voeren voor de dag voor een andere politiek van 28 oktober van het CAP. Hierbij konden we duidelijk aanvoelen dat er zeker en vast een politiek vacuüm bestaat ter linkerzijde. In onze gesprekken met allerhande mensen kregen we dikwijls te horen dat men voor spa of GROEN! ging stemmen maar zonder al te veel enthousiasme. Er was eerder sprake van TEGEN het Belang een stem uit te brengen in plaats van VOOR iets te stemmen. Er werd ons ook de vraag gesteld of LSP opkwam… LSP heeft geen lijst ingediend aangezien we onze volle energie en krachten willen concentreren op het CAP en de hopelijke verkiezingsdeelname in 2007. En om die radicaal-linkse poel van 500 stemmen te verdelen over PVDA en LSP...daar zagen we niet echt het nut van in.

Een Andere Politiek laat in vakbondsmiddens in het Aalsterse ook het nodige stof opwaaien. Het is duidelijk uit de reacties dat vele delegees eerlijk geïnteresseerd zijn (al dan niet van op afstand) in het CAP. Een voormalige ‘dikke vakbondsbureaucraat’ vond het kennelijk belangrijk genoeg om er hysterisch over te doen (en zijn vals gebit er even voor uit te nemen) in een gewestelijke BBTK-vergadering. Overal is duidelijke de kloof (geaccentueerd door de beweging tegen het Generatiepact) tussen de vakbondsleiding en de basis merkbaar. In zo een situatie is het dan ook niet verwonderlijk dat een initiatief van enkele sterke symbolen van de socialistische arbeidersbeweging zoals Jef Sleeckx en Georges Debunne onmiddellijk de aandacht trekt van een aanzienlijk deel van de actieve vakbondsbasis.

In Aalst zal de verkiezingscampagne voor de federale verkiezingen in 2007 alvast minder rustig verlopen als het CAP beslist met de verkiezingen op te komen!

Geen opmerkingen: