06 oktober, 2006

De ware aard van het beestje: foto officieel verkiezingsbord VB Aalst

Zoals reeds vermeld in een vorig artikel: het werk van 'Den Blauwvoet': het Vlaams Belang op zijn best!

Geen opmerkingen: