30 augustus, 2006

Renaat reageert... en marxisten antwoorden...


In een vorig artikel hekelden we al het nieuwe 'socialistische' rijbewijs (zie Het nieuwe 'socialistische' rijbewijs. Goedkoper???, d.d. 11/08/2006). Het vond blijkbaar weerklank want minister Renaat Landuyt himself heeft het blijkbaar nodig gevonden om te reageren op onze kritiek. Onze democratische principes dwingen ons dan ook deze mail die ik vandaag toekreeg in zijn geheel te publiceren. Lees en geniet:

Geachte heer,

Ik heb uw mail van woensdag 9 augustus 2006 in goede orde ontvangen.

Het nieuwe rijopleidingssysteem dat vanaf 1 september van kracht wordt, zal
ervoor zorgen dat men zelf zal kunnen kiezen hoeveel rijlessen men volgt.
Iedereen zal dus volgens zijn eigen budget zijn lessenpakket kunnen
samenstellen. Tot op heden was het zo dat wie rijlessen volgde, direct
minstens 10 uur moest nemen. Nu zullen de rijscholen verplicht worden om
onder andere een opleiding van maximum 6 uur aan te bieden.

Bovendien zal door de langere geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs
(18 en 36 maanden) meer tijd zijn om te oefenen. Bijgevolg zullen mensen
meer rijvaardigheid hebben ontwikkeld en gemakkelijker voor het examen
slagen. Ze zullen dus niet langer onnodige kosten moeten doen om meermaals
het examen af te leggen.

Ik hoop u met dit antwoord van dienst te zijn en u als minister van
Mobiliteit niet teleur te stellen. Indien u nog verdere vragen, opmerkingen
of suggesties heeft, laat dan zeker niet na om mij opnieuw te contacteren.

Met vriendelijke groet,
Renaat Landuyt
Minister van Mobiliteit


--
Nika Spriet
Beleidscel Minister van Mobiliteit
Cellule Stratégique Ministre de la Mobilité
Renaat Landuyt
Tel: +32 (2) 237 67 58
Fax: +32 (2) 230 18 24
E-mail: nika.spriet@mobilit.fgov.be
www.ministerlanduyt.be


Voor marxisten volstaat echter dergelijk antwoord niet. Wie het artikel d.d. 11/08/2006 goed gelezen heeft, weet dat de bijkomende rijervaring niet in vraag wordt gesteld. Er worden hoogstens kritische kanttekeningen bij geplaatst. De hamvraag echter en waar het hier om draait wordt door de minister handig ontweken, namelijk de meerkost die ontstaat door de herziening van de rijopleiding (en al de rest vervalt daarbij in het niets). De verplichte uren rijles gaan immers van 4 naar 6 uur, een meerkost van ongeveer 100 euro die bovendien enkel en alleen de kleine inkomens treft. Het zijn immers zij die in de eerste plaats kiezen voor het 'goedkoopste' rijbewijs (en juist dit heeft minsiter Landuyt duurder gemaakt...)

Dus nogmaals de vraag, minister Landuyt: zou het als socialistische minister niet beter zijn geweest de tarifering van de privé-rijscholen aan banden te leggen in plaats van weer maar eens te graaien in de kleine man zijn portemonnee?

Degene die hierop een degelijk antwoord krijgt van de minister mag wederom zijn prijs komen ophalen... :-)

Geen opmerkingen: