16 augustus, 2006

Marxisten over (ontvoeringen in) Nigeria


Vandaag zijn de twee werknemers van Dredging International, die vorige week ontvoerd en gisteren weer vrijgelaten werden, veilig en in goede gezondheid geland op Zaventem. Eind goed, al goed, zou men kunnen denken.

Hierbij vergeet men de ware oorzaak van de talloze ontvoeringen (want deze twee werknemers waren en zijn heus de enige niet..) en de burgeroorlog die bezig is in de Niger-delta.

Enkele cijfers: (ons bereidwillig geleverd door de Wereldbank)
Nigeria genereert dagelijks (!) ongeveer 190 miljoen dollar aan olie-inkomsten (en dan zwijgen we nog over winsten uit de gasexploitatie, wegens geen gegevens bij de Wereldbank). Men zou alleen al met deze cijfers kunnen denken dat Nigeria een welvarend land is. Niets is minder waar. Want wat gebeurt er nu met al dit kapitaal?

Investeringen gebeuren er nauwelijks: van het wegennet in Nigeria is bijvoorbeeld slechts 15 % geasfalteerd. Van deze geasfalteerde wegen is dan nog 25 % in slechte staat (lees: niet berijdbaar).
De opgewekte elektriciteit komt nauwelijks tegemoet aan de noden van de bevolking: als men bijvoorbeeld het totaal aan opgewekte elektriciteit zou delen door de totale bevolking van Nigeria, dan zou dit nauwelijks volstaan om voor elke burger een gloeilamp brandende te houden!
In het onderwijs wordt ook al nauwelijks geïnvesteerd. Enkel een land als Somalië doet slechter als men de investeringen uitdrukt in % van het Bruto Nationaal Produkt (wat de gebruikelijke parameter is); en dit is dan nog een land in oorlog en zonder centraal bestuur.
Wat de gezondheidszorg betreft: daar staat Nigeria 5e laatste in % van het BNP. Zelfs een land als Congo doet beter!
Dat er voor de eerstvolgende jaren geen verbetering te verwachten valt kunnen we afleiden uit de crisis die er gaande is in de economie: 70 % van de werknemers werkzaam in de telecomsector werden het laatste jaar ontslagen. Tegelijk vielen in de haven zo'n 8500 ontslagen en bij de 'federal civil servants' (de laatste hoop voor veel Nigerianen) zo'n 33 000 van de in totaal 160 000 werknemers...

Men zou het kunnen hebben over de levensstandaard van de Nigerianen. Wel, 70 % van de bevolking leeft van minder dan 1 $ per dag! Het gemiddelde loon is er 43 $ per maand, rekening houdende met een gemiddelde 35 à 50 uren werkweek!
Slechts 39 % van de Nigerianen heeft toegang tot 'veilig' water en de gemiddelde levensverwachting is er 43 jaar!

Om deze noodtoestand (want zo mogen we het wel noemen) te bestrijden werd een nieuwe minister van financiën (Ngozi Okonjo-Iweala) aangeduid. Ze werd rechtstreeks overgevlogen van bij de Wereldbank, waar zij 'deputy minister' was. Alvorens haar het enkel ticket naar Lagos aangeboden werd, moest haar echter wel de belofte gedaan worden om haar loon in dollar te laten uitbetalen in plaats van in de lokale (onstabiele) munt. Haar nettoloon: 250 000 $ per jaar of zo'n 685 $ per dag! In ruil voor dit riant loon (zelfs naar onze normen) beloofde ze een uitweg uit de crisis door een economische ommezwaai.

Belofte maakt schuld: sinds haar aanstelling gaan zo'n 80 % van de eerder genoemde olie- en gasinkomsten naar zowat 1 % (!) van de bevolking (neen, ik heb me niet mistypt...). Ik laat het hier aan jullie verbeelding over wie die 1 % mensen nu juist zouden kunnen zijn.
Tegelijk zijn de benzineprijzen voor de Nigerianen zelf nog gestegen. Dit zorgde uiteraard voor heel wat ongenoegen bij de bevolking: zij zagen immers geen verschil in productiekost!
De eerder genoemde investeringen bleven op hetzelfde peil (nihil dus) en de levensstandaard van de gemiddelde Nigeriaan ging er nog lichtjes op achteruit in dezelfde periode. Van een economische ommezwaai gesproken!

Zolang een elite van de bevolking in staat is tot zulke kapitalistische barbarijen, zolang zijn de burgeroorlog en de ontvoeringen voor marxisten weliswaar afkeurenswaardig maar nog steeds begrijpelijk. Het is nu zaak deze woede en het ongenoegen van de bevolking te organiseren om uiteindelijk aan deze kapitalisten de rekening te presenteren!

Voor up-to-date nieuws over Nigeria, klik hier

Geen opmerkingen: