24 augustus, 2006

Kartelvorming: marxisten over Groen! en VLD"Het ligt in het hart van de groene beweging om het op te nemen voor bevolkingsgroepen die onderdrukt en gediscrimineerd worden." Dit staat te lezen op de site van Groen! lid en lijsttrekster voor de provincieraad Joke Van de Putte. Tot mijn ontzetting moet ik echter vaststellen dat in Mechelen Groen! in kartel opkomt met de VLD!!!

Dezelfde VLD van een Bart Somers die te pas en te onpas opkomt voor (enkel en alleen!) de 'hardwerkende' Vlaming, wat mijns inziens toch nauwelijks een onderdrukte en gediscrimineerde bevolkingsgroep kan genoemd worden...

Dezelfde Bart Somers die in De Morgen van 6 november 2004 verklaarde: ""Het cordon sanitaire is stikdood. Als methodiek is dat totaal mislukt. Een liberaal moet niet aan een socialist of een christen-democraat gaan vragen of hij met extreem-rechts mag samenwerken. Elke partij moet dat maar voor zichzelf uitmaken. Dat is mijn punt: het is niet omdat het cordon dood is dat je plots met het Blok moet gaan samenwerken. Dan ligt de bal in het kamp van het Blok zelf. Vooralsnog zie ik onvoldoende tekenen dat het Vlaams Blok zich binnen de democratie wil plaatsen, maar misschien komt die evolutie er ooit wel."

Was het cordon geen hersenspinsel van groene jongen Jos Geysels himself? Benieuwd hoe die nu reageert als hij ziet dat de groenen in Mechelen een kartel oprichten met Bartje...

Voor marxisten is het duidelijk: geen samenwerking met partijen die een neoliberaal beleid voeren of voorstaan (en dat zijn zowat alle traditionele partijen op dit moment). Dat is en blijft één van de grootste principes van Een Andere Politiek!

Geen opmerkingen: