12 augustus, 2006

Het 'socialistisch' partijprogramma van de sp.a....

Uitdaging voor iedereen die deze blog bezoekt:

Probeer op site van de sp.a in hun partijprogramma eens het woord 'arbeider' op te zoeken...

Wat er echter wel in staat: "Duurzame economische groei veronderstelt dat de Vlaamse overheid dynamisch en verantwoord ondernemerschap steunt en helpt." En nog: "Maar we moeten in Vlaanderen af van het bijzonder negatieve imago van iemand die failliet gaat. En van de enorme inkomensonzekerheid die op dat moment ontstaat voor een ondernemer en zijn gezin. Op de Ondernemersconferentie is al afgesproken dat een starter gedurende het eerste jaar een inkomen krijgt om op terug te vallen."

Het partijprogramma maakt duidelijk dat de sp.a een neoliberaal beleid voert en zelfs aanmoedigt. De kleine man, de arbeider (en wij noemen iedereen arbeider die 's morgens opstaat om in loondienst te gaan werken...) interesseert hen duidelijk niet (meer).

Geen wonder dat de arbeider zich politiek niet meer vertegenwoordigd voelt door hen die dat wel zouden moeten doen, nl. de socialisten. Een alternatief is dan ook meer dan noodzakelijk! Nu gaan de stemmen van de arbeiders die zich politiek in de steek gelaten voelen (en terecht!) immers naar partijen die hun BELANGen niet verdedigen...

Voor een nieuwe arbeiderspartij in België!

1 opmerking:

Renaat Vermeersch zei

Het is wel waar natuurlijk dat een failliete zelfstandige verandert in een paria. Vergeet niet dat de KMO's de grootste werkgevers van het land zijn, dat zijn vaak bedrijfjes met slechts enkele mensen in dienst.
Ingeval van faillissement verliest de uitbater van een eenmanszaak (dus geen venootschap) al zijn bezittingen uit het verleden, heden en toekomst. Tot de schulden effen zijn. Dit komt neer op een levenslange financiele strop. Wie wil nog risico nemen = werkgelegenheid creëren met deze wetenschap in het achterhoofd. Men wil gewoon ondernemerschap aanmoedigen.
Renato