11 augustus, 2006

Het nieuwe 'socialistische' rijbewijs. Goedkoper???


Op de site van de sp.a kunnen we nalezen hoe deze zelfverklaarde socialisten er prat op gaan dat de nieuwe regeling voor het behalen van een rijbewijs vanaf 1 september goedkoper wordt. De socialistische minister Renaat Landuyt heeft immers een systeem uitgedokterd dat ervoor zou moeten zorgen dat dit binnenkort 'gemakkelijker en goedkoper' wordt.

Op het eerste gezicht niets aan de hand en zelfs applaus vanop alle banken. Tot nadere lectuur ons echter dwingt tot andere conclusies....

De filosofie van de sp.a achter het goedkopere rijbewijs is de kosten te plafonneren tot 750 euro (vroeger kon dit oplopen tot 1000 euro en zelfs meer). Een goede zaak, zo lijkt het, maar wie is hier nu echt mee gediend?

Volgens dezelfde site van de sp.a leeft 7 % van de Belgen onder de armoedegrens. 13 % balanceert op de grens van de armoede. (Dit zijn hun eigen cijfers! lees hier). 'Wat heeft dit er nu weer mee te maken?', hoor ik de verwonderde lezer zich afvragen...
Heel simpel: ook voor deze mensen is mobiliteit, a fortiori het behalen van een rijbewijs, een basisrecht en ook een opstap, zelfs soms vereiste, naar een job. En het is voor deze mensen dat socialisten in de eerste plaats moeten opkomen...

Cruciaal nu is dat deze categorie mensen niet gebaat zijn bij een plafonnering van de kosten. Zij kiezen sowieso voor de goedkoopste manier om een rijbewijs te behalen!

In het oude systeem was de goedkoopste manier het zogenaamde 'rijbewijs model 3'. Dit betekende concreet dat men het rijbewijs kon behalen na 9 maanden met een eigen begeleider zonder tussenkomst van een rijschool. Indien men niet slaagde voor het praktisch examen werd men doorverwezen naar de rijschool waar men 4 uur rijles diende te nemen en het examen moest afleggen met de rijschool. Concreet betekende dit een meerkost van om en bij 250 euro.

Afgezien van het feit dat men ook in het oude systeem er alles aan deed om de kandidaat-chauffeur met een 'rijbewijs model 3' door te verwijzen naar de privé-markt van de autorijscholen (men kon bijvoorbeeld al eens buiten proportie strenger beoordelen tijdens het praktisch examen), toch was dit nog een redelijke oplossing voor de paar miljoen gezinnen die elke maand de eindjes moeten aan elkaar zien te knopen...

In het nieuwe systeem nu van onze 'socialist' Landuyt moet men bij het niet-slagen geen 4 uur rijles extra meer nemen maar zomaar eventjes 6 (zes) uur! Een meerkost en financiële kater van minstens (afhankelijk van de rijschool) 100 euro!
We zwijgen dan ook nog van het meedogenloos repressief beleid die elke jonge chauffeur dwingt om een extra praktisch examen af te leggen indien hij/zij in zijn/haar eerste jaar een zware overtreding begaat. De diverse gedelegeerd bestuurders van de talloze autorijscholen zien met dollartekens in hun ogen de kassa al rinkelen...

Landuyt schermt met argumenten als veiligheid (doet het altijd goed in deze 'onveilige' tijden...) maar dit houdt geen steek. De luttele 2 uurtjes extra rijles hebben amper invloed op het al dan niet verkeersveilig rijgedrag van de toekomstige chauffeur. Daarbij is een zware overtreding in het eerste jaar dat men achter het stuur kruipt snel gemaakt. Gsm-gebruik achter het stuur, de gordel niet dragen, meer dan 10 km/u te snel rijden: allemaal zaken die nu duur betaald worden door de beginnende chauffeurs. Elke weldenkende mens beseft dit...
Wat werkelijk meespeelt is dat Landuyt gezwicht is voor de lobby van de privé autorijscholen, die hun winsten nu weer eens zien stijgen...

Zou het niet beter geweest zijn om als socialist te zorgen voor een beteugeling van de privé-markt van de autrijscholen? Zou het niet beter geweest zijn om als socialist eerder rekening te houden met de onderste laag van de maatschappij eerder dan met mensen die zich sowieso een rijbewijs van 1000 euro kunnen permitteren? Straffer nog, zou het niet beter geweest zijn, nogmaals als socialist, om de autorijscholen uit de privé-markt te houden en de kost voor het behalen van een rijbewijs bijvoorbeeld te koppelen aan de inkomensschalen?

Drie vragen die een socialist makkelijk kan beantwoorden maar de kans om de juiste antwoorden, laat staan de socialisten, te vinden bij de sp.a wordt met de dag kleiner...

2 opmerkingen:

Renaat Vermeersch zei

Volgens de site van de sp.a leeft 7 % van de Belgen onder de armoedegrens. 13 % balanceert op de grens van de armoede.
Volgens mij zijn dit van de beste cijfers ter wereld. Mag ik daaruit niet besluiten dat het hier goed gaat in ons belgenland?
En over die extra rijles: u leest toch ook de krant op maandagmorgen waar vooral jonge verkeersslachtoffers te betreuren vallen. Wat is uw alternatieve oplossing om deze te voorkomen dan? Ge moet toch ergens beginnen. Met extra rijles dus. Bovendien denk ik dat die 250 euro extra wel moet kunnen. Ik herinner mij jaren geleden de discussie bij de invoering van de gordel achteraan. Dit zou ook teveel kosten. Toch heeft iedereen er een nu en een mooie gsm erbij. Alles kan toch niet gratis zijn? Groeten Renaat.

Kerim zei

Over de cijfers kan men natuurlijk discussiëren. Ik gebruik dan ook expliciet hùn cijfers, alhoewel ze in realiteit hoger blijken te liggen naargelang de bron die men gebruikt. 13 % is inderdaad niet mis, zeker vergeleken met derde-wereldlanden.

Feit is echter dat men hier niet in een derde-wereldland leeft. Kijk er maar eens een aantal cijfers op na ("Hoe rijk zijn de Belgen?" gepubliceerd door de Nationale Bank van België en te vinden op http://www.vma-be.org/file?fle=595).

Hieruit blijkt dat de Belgische gezinnen een totaal vermogen hebben van 1362 miljard euro!!! In de praktijk komt dit neer op een gemiddeld vermogen van 136 200 euro per Belg!!! (wat natuurlijk niet zo is...)

Ik hoef hier niet uit te leggen dat dit in schril contrast staat met de armoedecijfers en dat de uitspraak 'velen hebben weinig, weinig hebben veel' dagelijkse realiteit is in dit 'welvarend Belgenland'. Als we spreken over 13% (bijna-)armoede dan betekent dit concreet 1,3 miljoen individuen, zonder te spreken over mensen die 'juist gepast' maandelijks rondkomen (en dus officieel niet opgenomen zijn in de armoedecijfers).

Het is voor deze mensen dat de socialisten zouden moeten opkomen en het is in deze optiek dat de kritiek over het nieuwe rijbewijs moet bekeken worden.

Neen, we moeten niet ergens beginnen. Door 2u extra rijles gaat men niet veiliger rijden... Trouwens de kapitaalkrachtige ondernemerszoon die veel (maar nu dankzij Landuyt toch wat minder) geld wil/kan neertellen voor zijn rijbewijs heeft slechts 3 maand rij-ervaring (zònder begeleider!), tegenover 9 maand (mèt begeleider) voor de arbeiderszoon die het noodgedwongen op de goedkoopste (maar nu dankzij Landuyt iets duurdere) manier moet doen. En dan zwijgen we nog over het type sportkar die de rijkaard van papa in handen zal krijgen na zijn 3 maand ongecontroleerd en nooit bijgestuurd rijgedrag... Wie maakt er het meeste kans om later veilig te rijden later, denk je?