27 augustus, 2006

Agfa-Gevaert of het kapitalisme als superlatief van cynisme?


De 2000 ontslagen bij Agfa-Gevaert waren deze week niet weg te slaan uit het nieuws. Van die 2000 gaan er ongeveer 945 in België voor de bijl. Hiermee hoopt de groep de kosten met ongeveer 250 miljoen Euro te verminderen.

Tegelijkertijd deelde men droogweg mee dat de bedrijfswinst, voor herstructureringskosten, opliep met 42,6 percent tot 77 miljoen Euro. Stijgende bedrijfswinsten en nakende massa-afdankingen: de natte droom van elke beursspeculant! Niet te verwonderen dat het aandeel Agfa-Gevaert donderdag na ruim een uur handel op Euronext Brussel steeg met 8,9 percent tot 18,31 Euro. Terwijl duizenden gezinnen een onzekere toekomst tegemoet gaan, ontkurkten de kapitalisten de champagne… olé, olé: laat maar komen die winsten!

Zulke arrogantie van het kapitaal gaat natuurlijk niet onopgemerkt voorbij. In de enquête van het Nieuwsblad van vrijdag 25 augustus ‘Zeg uw mening’ vond 69,4 procent van de lezers het niet kunnen dat Agfa-Gevaert 945 jobs schrapt, terwijl toch de omzet en winst stijgen. Kennelijk zitten de heren journalisten enkel in met het 'eigen volk' of is het om het aantal afdankingen te minimaliseren dat men de werknemers in het buitenland vergeet?

Enerzijds is er de grote verontwaardiging bij de publieke opinie maar anderzijds weten de vaste of gelegenheidscommentatoren (journalisten, allerhande managers en politici) te vertellen dat dit de spijtige logica van het systeem is en daarom onvermijdbaar: ‘pompen of verzuipen.’ Alle traditionele partijen en de vakbondsleiding incluis gaan mee in het zogezegde ‘onoverkomelijke’ neoliberaal verhaal dat uiteindelijk uitloopt in een ‘race to the bottom’ (race naar de bodem) voor de werkende bevolking. Het wordt hoog tijd voor een nieuwe brede arbeiderspartij die ondubbelzinnig de kant kiest van de werknemers en hun gezinnen en het grootkapitaal de handschoen toewerpt!

2 opmerkingen:

Renaat zei

Ontslagen worden is natuurlijk erg. Zeker mentaal voor de betrokkenen. Maar het gaat om een beleidsbeslissing op lange termijn. Men kan toch niet blijven zitten met een verouderd bedrijf. Bovendien kunnen de werknemers rekenen op ons sociaal vangnet. Hoe erg het ook is, er zal er geeneen sterven van ontbering door zijn ontslag. Wellicht de levensstijl (tijdelijk) wat bijschaven. Maar natuurlijk is de mentale inpact niet te onderschatten.
Ivm de schok op de beurs vraag ik mij af of de champagne in dit geval zal knallen. Zaterdag stond in de standaard dat de beursstijgging vooral het gevolg is van betere kwartaalcijfers en niet het gevolg van de ontslagen. Bovendien vergroot u 1 koersschommeling op de beurs uit en dit is echt niet correct. Het aandeel staat tov mei 2005 op ongeveer - 30 %. (zie :www.standaard.marketxs.com)Laat die champagne dus nog maar wat in de frigo zitten. U stelt het voor alsof de beurs er is om met de arbeiders te lachen.
Ik heb trouwens in een vorige commentaar al uitgelegd dat het gemiddeld rendement op de beurs rond de 9% bedraagt. Onnodig om er 1 dag uit te lichten.
Tot slot heb ik nog 3 concrete vragen voor de marxisten:
1) Wat is in deze situatie het marxistisch alternatief. Het gaat om een groot bedrijf die in een krimpende markt zit. Er is minder vraag naar hun produkten door opkomst van digitale fotografie. Wat doe je met zo'n bedrijf en hun werknemers?
2) Is beleggen op de beurs verwerpelijk? En zo ja waarom? En zijn de beleggers dan een soort judassen?
3) Is iedereen die geen loontrekkende is fout bezig? Een soort paria? Hoe zit dat precies?
Met vriendelijke groeten, Renaat

Bart zei

Beste Renaat,
Eigenlijk is er al een repliek van 10 blz mogelijk op je comment vóór dat je zelfs je drie vragen gesteld hebt. En dan nog die drie vragen...gelukkig maar houden marxisten zich ook nog met andere dingen bezig dan continu te antwoorden op blogspots...er is nog zoiets als actief zijn in de arbeidersbeweging en politieke activiteit in de echte wereld. Zulke discussies worden beter gevoerd in levende lijve...al is het maar om een hele boel tijd te besparen. Je zal zowiezo antwoorden krijgen op je vragen op de blogspot in de toekomst, maar dan wel gefragmenteerd. Alvast wel een bedenking... In je commentaren kunnen we opmaken dat je voor een soort van 'Ethisch socialisme van de derde weg' staat...Marxisten laten discussies over wat 'goed' en 'kwaad' is over aan films zoals Star Wars. Dat is immers niet de essentie. De essentie zijn de krachtsverhoudingen en de verschillende belangen. Je zou het kunnen betreuren dat er tijdens de Franse revolutie menig edelman het hoofd (letterlijk dan)verloren heeft. Op zich doet het er niet toe of dit nu 'goed' of 'slecht' is, of dat de revolutionairen zogezegd 'moorddadige monsters' waren. Het was noodzakelijk in een historisch proces: namelijk het aan de kant schuiven van de parasitaire adel (en clerus) en met hun de overblijfselen van het feodalisme. Dit maakte de weg vrij voor het kapitalisme om zich ten volle te kunnen ontwikkelen en zijn progressieve rol te spelen in de geschiedenis: namelijk het ontwikkelen van de productiekrachten. Nadien is datzelfde kapitalisme dan omgeslagen in een rem op de ontwikkeling van de productiekrachten maar daarover kan je genoeg lezen in de marxistische literatuur. Ik houd de andere kameraden niet tegen om op je vragen te antwoorden maar ik heb nu de handen vol met mijn boekentas vol syndicale mandaten en politieke verantwoordelijkheden:het komende politieke en syndicale najaar moet immers voorbereid worden.

PS:Op de 'Avond voor Een Andere Politiek' op 9 september in de Nieuwbeek kan je ons in levende lijve ontmoeten en discussiëren.