29 september, 2009

Pamflet LSP op de actie van 30 september

Het is duidelijk dat men de werkende bevolking wil laten opdraaien voor de crisis die de bankiers hebben veroorzaakt. De overheden, zowel nationaal als lokaal, zullen besparingen door onze strot willen duwen. Deze besparingen zullen verschillende vormen aannemen: aanvallen op de arbeidsvoorwaarden, op ons loon, op onze pensioenen, op de sociale zekerheid... Enkel een ééngemaakte gebalde vuist van de arbeidersbeweging kan dit tegenhouden.

Het pamflet van LSP gaat in op de aanval op de ambtenarenpensioenen (nóg meer onweer). En na de ambtenaren... zal de rest volgen. TIJD OM IN VERZET TE GAAN! Het moet gedaan zijn om ballonnetjes op te laten over looninleveringen zoals minister Pascal Smet (SP.a) voorstelde voor het onderwijs, nadien gevolgd door andere slippendragers van het kapitaal om de looninleveringen te veralgemenen over alle ambtenaren. En wie volgt dan? Het personeel van de privé-ziekenhuizen wiens loon uitbetaald wordt via subsidies van de staat? Nog maar te zwijgen over de industrie...

Het LSP-pamflet op de actie: klik hier

Geen opmerkingen: