29 september, 2009

Pamflet gemeenschappelijk vakbondsfront brandweer Aalst

Brandweer Aalst:
het kind van de rekening!!!

De Aalsterse brandweer staat mee in voor de veiligheid van de bevolking van Aalst, Haaltert en Erpe-Mere. Het werk is fysisch en mentaal zwaar belastend en het stelt de brandweerlieden bloot aan gevaren. Waar de bevolking voor vlucht daar gaan wij naartoe.

NU WIL HET STADSBESTUUR ONZE WERKTIJDEN VERANDEREN EN ONS LOON VERMINDEREN!!!

DAT WILLEN WIJ NIET!!!!!

Wij aanvaarden NIET dat:

- Brandweerlieden met 25 jaar en meer trouwe dienst zomaar op straat gezet worden!
- We minder loon krijgen voor hetzelfde werk!
- Dat het bestuur ons langer doet werken, iets wat gevaarlijk is en aanleiding kan zijn tot menselijke fouten!
- Wij nog meer fysisch en psychisch belast worden

STEUN ONZE ACTIES EN HELP ONS OM DEZE BRAND TE BLUSSEN VOOR HET TE LAAT IS.

KOM OP 30 SEPTEMBER 2009 OM 11.00 UUR NAAR DE GROTE MARKT !!!!!!

Wij verontschuldigen ons bij de burgers voor de gevolgen van onze acties.
VU: ACOD-LRB, VSOA-LRB, ACV-OD

Naschrift redactie:
De linkse socialisten (LSP) geven alvast gehoor aan deze oproep en zullen met een delegatie van delegees van o.a. ACOD Onderwijs, BBTK Social Profit, ACOD Post en de Actief Linkse Studenten aanwezig zijn op de actie.

Geen opmerkingen: