27 april, 2009

Dinsdag 28 april: terug actie personeel ASZ aan de Aalsterse gemeenteraad

Wij publiceren hieronder het pamflet van het gemeenschappelijk vakbondsfront (ACOD LRB, ACV Openbare Diensten en VSOA) dat voor de actie oproept.

In de stad Aalst denkt men dat er in het ASZ geen vuiltje aan de lucht is.
Dat het maar gaat over enkele personeelsleden en dat de rest, zeer tevreden is met de gang van zaken en het beleid dat gevoerd wordt.

De beloofde uiteenzetting die kan bewijzen dat benoemen mogelijk is MAG niet plaatsvinden.
Het bestuur van het ziekenhuis heeft deze vergadering ZELF geannuleerd.

De vakbonden en het personeel worden de mond gesnoerd!

Wij protesteren!

- tegen het beleid van het ziekenhuis
- tegen de genomen beslissingen
- tegen de te hoge werkdruk
- tegen het gebrek aan respect tegenover het
personeel.
Ben je het zwijgen beu, kom dan naar de gemeenteraad op

Dinsdag 28 april 2009 om 18u.30 aan het Belfort.

Even een woordje uitleg (redactie):
Vorige gemeenteraad vond er ook al een protestactie van het personeel van het ASZ plaats (zie eerder artikel). Het heikele dossier van het ASZ was het laatste agendapunt op die bewuste gemeenteraadszitting maar werd uiteindelijk niet behandeld. De burgemeester had al de biezen genomen voordat het agendapunt aangesneden werd. Men verwees het dossier dan ook door naar een 'verenigde commissie' die gepland was door te gaan op 22 april... Helaas, pindakaas, ... terug uitstel: de vergadering van 22 april is verlegd naar 6 mei... Deze hete aardappel zou wel eens strategisch kunnen doorgeschoven worden tot na de verkiezingen...

Geen opmerkingen: