02 oktober, 2008

Actiedag: verslag vergadering 1 oktober + concrete afspraken

Inschrijven kan via mail oost-vlaanderen@abvv.be
of telefonisch 09 265 52 01 of 09 265 52 31
.
Betoging in Gent
.
Het betreft een actie van ABVV TKD (Textiel, Kleding en Diamant) maar verscheidene andere centrales roepen (bij gebrek aan eigen acties) op aan deze betoging deel te nemen.
.
Verder willen we een pluim geven aan ABVV Oost-Vlaanderen (en we zijn daar door de band zeer zuinig mee!) wegens het (nieuw) leven inblazen van hun website. Het is de enige ABVV-website waar we de concrete afspraken weergevonden hebben voor de lokale militantenvergaderingen én van een concrete actie.
.
Verder willen we onze lezers ook aansporen om deze website te bezoeken voor het ruim aanbod aan brochures en powerpointpresentaties betreffende de koopkracht. De link van de website vind je hier: abvv-oost-vlaanderen.be
.
Op de militantenvergadering van ABVV Aalst op 1 oktober waren er een dikke 50-tal aanwezigen. Kennelijk was dit meer dan verwacht want er moesten nog wat stoelen bijgezet worden.
.
Erwin Callebaut van de Algemene Centrale zat de vergadering voor. Er was eerst een inleiding door de nieuwe adjunct gewestelijk secretaris ABVV Oost-Vlaanderen: Katrien Neyt. Inhoudelijk was er niets op aan te merken maar er mag nog wat geschaafd worden aan de stijl (wat niet vanzelfsprekend is voor een 'halve Gentse' voor een Aalsters vakbondspubliek) Er werden ook geen doekjes omgedaan over de verdeeldheid in de rangen van het ABVV over de te volgen strategie. Dit blijkt ook op de maag te liggen van veel militanten.
.
Daarna was het aan de woordvoerders van de centrales om hun standpunt toe te lichten en info te geven over concrete actie. De gewestelijk secretaris van de Metaal had hierin een moeilijke opdracht. Het standpunt van de Metaalcentrale kunnen we synthetiseren als: eerst de onderhandelingen voor het IPA afwachten maar tegelijkertijd (enkel mondeling? -onze eigen bedenking) solidariteit betonen met de andere centrales die wél in actie gaan.
.
Vervolgens was het aan de militanten om tussen te komen. Er kwam o.a. een 'buikreactie' van een afgevaardigde van Gates Erembodegem die de vraag stelde wat de Metaalcentrale zou doen indien zij niet akkoord waren met het IPA maar andere centrales wél... Een zeer pijnlijke manier om de vinger op de wonde te leggen... Verder werden er nog andere tussenkomsten gedaan en praktische vragen gesteld over bijvoorbeeld hoe de stakingsdekking moest opgevat worden voor de nachtploegen.
.
Ons besluit
.
Er heerst heel wat verwarring bij de militanten en de leden die veroorzaakt wordt door het concreet ordewoord van het ABVV: algemene stakingsdekking maar het is aan de centrales en de afdelingen om de actie zelf in te vullen wat spijtig genoeg in sommige gevallen neerkomt op enkel het uitbetalen van de stakingsvergoeding aan de individuele stakers/actievoerders en verder niets. Gezien het toenemend repressief klimaat op de werkvloer is dit allesbehalve verstandig.
.
Veelal is het aan de militanten zelf om zich aan te sluiten bij concrete acties van andere centrales of afdelingen maar dit is extra moeilijk aangezien de info over acties zéér intern verspreid wordt (met enkele uitzonderingen zoals de betoging in Gent) Daar waar er ervaren delegaties aanwezig zijn, zullen er informatie-activiteiten plaatsgrijpen zoals symbolische 'zachte piketten' (o.a. Tekni-Plex en Tupperware) of personeelsvergaderingen gekoppeld aan een werkonderbreking. Bedrijven met 'harde piketten' zullen eerder een uitzondering op de regel zijn. Sommige bedrijven zullen in de praktijk platliggen (zelfs zonder piket) doordat er massaal aan de betoging in Gent zal deelgenomen worden zoals Gates Erembodegem waar er op donderdagavond al 45 arbeiders ingeschreven waren voor de bus. Ondanks de ongunstige omstandigheden zullen veel militanten en delegaties hun best doen om alsnog een succes te maken van deze actiedag.
.
Naar onze mening versterkt de strategie van ABVV-nationaal de interne verdeeldheid binnen de vakbond én de meest bewuste militanten beseffen dit. De verwarring kan vrij snel omslaan in demoralisatie en dat is echt wel het laatste dat we kunnen gebruiken nu we aan het begin staan van een serieuze economische crisis. En dan zwijgen we nog maar over de (traditionele?) rol van het ACV...
.
Meer foto's van de meeting volgen later. (bovenaan: foto's van onze nieuwe huisfotograaf op Indymedia en op de website van ABVV Oost-Vlaanderen)
.
Voor de ABVV-vergadering begon, deelden we de nieuwe pamfletten van LSP uit en verkochten we 7 nummers van Socialistisch Links en haalden we 6 Euro strijdfonds op.

Geen opmerkingen: