06 oktober, 2008

6 oktober: geslaagde actiedag dankzij inzet militanten!

6 oktober: geslaagde actiedag ondanks verwarring rond concrete oproep: militanten vragen een duidelijk ordewoord van hun vakbondsleiding!

Omstreeks 5u30 bezochten vakbondsafgevaardigden van LSP een stakingspiket van Tekni-Plex, een fabriek in Erembodegem waar zo een 150 arbeiders en 70 bedienden werken. Het was één van de fabrieken die valt onder de Algemene Centrale in het Aalsterse. Opvallend was de aanwezigheid van jonge vakbondsmilitanten die het overgrote deel van het piket uitmaakten dat op het hoogtepunt ongeveer uit een kleine 20-tal mensen bestond. Bij aankomst werden we verkeerdelijk aangekondigd als PVDA’ers, maar dit werd onmiddellijk ontkracht op onze eigen manier… Ondanks het feit dat dit één van de weinige fabrieken was in het Aalsterse waar er concreet een staking werd georganiseerd, was de sfeer strijdbaar en allesbehalve defaitistisch. Alle militanten beschouwden dit als een opwarmingsoefening…

Even na 8 uur was het tijd om richting Volkshuis te trekken waar de bussen vertrokken naar de betoging in Gent. Vier volle bussen vertrokken naar Gent. Tijdens de bustrip deelden we het LSP-pamflet uit (zie foto), dat in tegenstelling met vroeger zonder de nodige giftige SP.a-commentaren werd gelezen. Waar de eis voor een arbeiderspartij nog de nodige opmerkingen opriep over het bestaan ervan in de SP.a werd dit argument geheel terzijde geschoven door de herformulering van deze concrete eis als “syndicale partij”. Het is duidelijk dat de militanten van het ABVV de SP.a niet meer zien als hun spreekbuis, eerder als het mindere kwaad bij gebrek aan beter…

In Gent sloten we aan bij de andere duizenden militanten. Het was duidelijk dat ACV en ACLVB zich voor de mobilisatie eerder tot de textiel-sector beperkten terwijl het ABVV aanwezig was met militanten uit de diverse centrales. Na de terugtocht naar Aalst was er de traditionele verbroedering onder militanten in het Volkshuis. Donderdag is er een vergadering van CNAP-Aalst (Comité voor een Nieuwe ArbeidersPartij) waar er een evaluatie opgemaakt zal worden van de actiedag.

piket Tekni-Plex in Erembodegem.

De bus naar Gent.

Betoging in Gent.

De Actief Linkse Studenten...

Eindpunt van de betoging.

Verslagen en fotoreportages van acties in andere steden en bedrijven vind je hier.

Geen opmerkingen: