04 maart, 2008

Platte stemmingmakerij van Het Laatste Nieuws: racisme voor gevorderden...


HLN slaat de bal mis: studenten worden afgeschilderd als “extremisten”

In Het Laatste Nieuws van 1 maart 2008 stond een artikel over het boek “Brussel Eurabia” van de Nederlandse journalist Van Amerongen. In het artikel stelt de man met veel verve zijn boek voor en beweert dat in Brussel een groot aantal moslims er fundamentalistische gedachten op nahoudt. ”In de ogen van echte moslims is België een land van wulpse vrouwen, zatlappen en biggenvreters”, aldus Van Amerongen.

Niet enkel het interview is behoorlijk racistisch, vooral de foto’s spreken boekdelen. Ten eerste de foto waar een groep jonge mannen de salat (het islamitische gebed) verricht. De ondertitel bij de foto zegt: “Volgens van Amerongen zijn de gevaarlijkste moskeeën niet de officiële moskeeën maar de achterafmoskeeën.” Foto en bijschrift zijn duidelijk: dit zijn mensen die via hun extremistisch geloof zichzelf afkeren van onze samenleving en haar waarschijnlijk in woord en daad zullen aanvallen. Niets is minder waar want … ik ken deze jongens persoonlijk. Ze zijn net als ik studenten lerarenopleiding aan de Erasmushogeschool Brussel. Ze streven ernaar leerkracht Islam te worden. Ikzelf studeer Niet Confessionele Zedenleer. Voor bepaalde andere vakken zoals geschiedenis en pedagogie zit ik met hen samen in de klas. Ze waren, net als ik, geschokt door het feit dat ze als “extremisten” werden afgebeeld in Vlaanderen’s grootste krant zonder dan ook maar van iets te weten, laat staan toestemming te hebben gegeven dat men hen fotografeerde. Deze jongens zijn gewone studenten, het zijn geen extremisten die zich in “achterafmoskeeën” ophouden. Trouwens, de gebedsruimte die op de foto is te zien, is speciaal in overeenstemming met het bestuur van ons studentenhome ingericht. Er is niks geheimzinnigs of illegaal aan.

Een andere, grotere foto toont moslims die betogen tegen de oorlog in Libanon anno 2006. Dit was een toegelaten betoging die zonder incidenten is verlopen en waar er naast moslims ook vele anderen aanwezig waren. Is betogen tegen oorlog en het afslachten van burgers ook al een “broeinest van extremisme”? Vreemd genoeg is dezelfde krant (samen met de andere burgerlijke kranten) wel de eerste om geweld van eigen bodem (extreemrechts, knokploegen van Voorpost enz.) te minimaliseren. Het is nog altijd wachten op een paginagroot artikel waarin men zich bijvoorbeeld vragen stelt bij de geweldsverheerlijking van Bruno Valkeniers of de VMO-tradities van VB-kamerleden.

In dit artikel zien we duidelijk hoe de heersende klasse de media misbruikt om via racistische boodschappen verdeeldheid te zaaien. Op school slagen ze hier echter niet in: vele studenten, en vooral de mensen die ook in het studentenhome op kot zitten en de mensen op de foto persoonlijk kennen waren geschokt door dit incident. Zowel moslims als niet-moslims vinden dat de journalist en de fotograaf van het artikel zich moeten verantwoorden. In het verleden hadden we hier ook succes met onze antifa-campagne. Verschillende studenten kopen Socialistisch Links of kochten chocola om onze campagnes te steunen. Op de campus en in het studentenhome hangen affiches voor de anti-nsv betoging. Dit toont aan dat studenten zich vragen stellen bij het huidig beleid en daar ook wat aan willen doen.

Er is ook besloten om namens de school klacht in te dienen. Want volgens Van Amerongen zijn de studenten Islam aan de Erasmushogeschool Brussel “humorloze extremisten” die ongeschoolde moslims aanzetten tot haat tegen het westen. Van Amerongen beweert lessen Islam te hebben gevolgd aan onze hogeschool: welnu, vorig jaar (academiejaar 2006-2007) organiseerden we met de groepen islam en NCZ een dialoog over onze levensbeschouwingen, dit jaar namen nog verschillende mensen op de foto deel aan een conferentie i.v.m. islam en integratie in Oostenrijk. Vreemd dat hij daar niets van verteld, maar ja, hij zal het te druk hebben gehad met leugens te verzinnen.

Als er inderdaad zo een grote dreiging bestaat als men in het artikel beweert: waarom doet justitie er dan niks aan? Of zijn er eerst “speciale maatregelen nodig”? Van Amerongen stelt: “Er moet werk gemaakt worden van nieuwe opsporingsmethodes om gevaarlijke moslims op te sporen” Dit is een andere oude truck van het repressief-burgerlijk apparaat: nieuwe dreigingen uitvinden om het beleid nog rechtser en asocialer te maken.

Het is jammer genoeg een feit dat dit soort desinformatie gretig wordt gebruikt door de kapitalisten om allerlei groepen in een negatief daglicht te plaatsen. Bepaalde studenten die gefotografeerd zijn, stellen zich terecht vragen over de gevolgen voor hun werk, stages, persoonlijk leven … Niet enkel moslims maar ook bijvoorbeeld strijdbare arbeiders en delegees worden op deze manier aangevallen. Het is belangrijk dat we deze aanvallen met gelijke wapens beantwoorden: door de creatie van een onafhankelijke linkse pers en door het op poten zetten van een politieke beweging die uiting kan geven aan onze woede en er ook voor kan zorgen dat de oorzaken van de problemen worden aangepakt. Blokbuster en LSP gaan alvast die uitdaging aan!

Jan Van Olmen

1 opmerking:

Paul Vermeer zei

De ECHTE reden en DOEL van het plaatsen in de media van het door jullie vermelde artikel, ook van het publiceren van zo’n boek als “Brussel Eurabia” maar ook achter de criminalisering van de AEL, van Abu Jahjah en ook achter het “hoofddoekverbod”, is volgens mij, een “criminalisering” van de islam en de arabische islam-cultuur.
De héle reveille van die islam(kultuur) en bijvoorbeeld het ostentatief “kiezen” van veel vrouwen met “arabische roots” voor het dragen van een hoofddoek is, volgens mij, soms niet min of meer dan een spontane antiimperialistische reactie tegen de kolonialistische oorlog tegen de arabisch/persische/kleinaziatisch-afrikaanse wereld SINDS de EERSTE wereldoorlog.
Die wereldoorlog (de inzet was een imperialistische herverdeling van de wereld) heeft eigenlijk niet opgehouden, voor de volkeren in dat deel van de wereld. (ik vond het boek “Botsing van beschavingen” van Robert Fisk hierover heel verhelderend)
Ingegeven door de verscherpte concurrentie omwille van de algemene crisis van het imperialisme, omwille van de acute gevolgen van die crisis IN de imperialistische regios ZELF, krijgt die (wereld)-oorlog een nieuwe impuls. De imperialisten MOETEN oorlog voeren, om de concurrentie te voeren, om markten te herverdelen, om een verhoogde uitbuitingsgraad op te leggen aan de werkende klasse in de hele wereld EN om de gevolgen van de crisis in EIGEN regio te verzachten en opstand in EIGEN regio te vermijden EN om een allibi te hebben om een “fascistisch” OORLOGSregime in EIGEN regio te kunnen opleggen.

In de arabisch/perzische wereld onstaan er “nationalistische-antiimperialistische” verzetideologiën. En wat binden al die volkeren daar? De cultuur van de islam! Je ziet dat er in het Midden-Oosten organisaties onstaan waarvan de ideologie en de politieke lijn evolueerd van Feodaal of burgerlijk nationalistisch/islamitisch naar burgerlijk-democratisch antiimperialistisch. Zo kun je de Hezbollah (en zijn interne ontwikkeling) vergelijken met de Kwomingtang in China.
In China had de Kwomingtang, onder leiding van Soen Jat Sen een duidelijke ontwikkeling naar nationaal-democratich antiimperialistisch, die dan gestopt is geworden door Tsjang Kai Sjek die een Kwomingtang naar een feodaal-burgerlijke politieke lijn deed ontwikkelen om de NATIONALE burgerij aan de macht te zetten (in concurentie/coexistentie met BUITENLANDSE kapitalisten).
In het Midden-Oosten is er eerder een omgekeerde beweging merkbaar. De Hezbollah stelt zich steeds meer anti-imperialistisch-nationalistischer op. De islam wordt meer en meer het persoonlijk geloof van toevallig veel Hezbollah-leden.( Het boek “Dagboek Beiroet-Brussel” van Dyab Abou Jahjah is heel verhelderend)
Dat is volgens mij dus het verschil met de “fundamentalistische” islamitische verzetsbewegingen. Plus dat er veel “fundamentalisme” onstaat door provocatie en infiltratie door buitenlandse geheime diensten (zoals de CIA en de Mossad)

Om de bevolking hier bij ons, in Europa, “voor te bereiden” en “warm te maken” voor een kolonialistische/imperialistische oorlog tegen het arabisch/persisch antiimperialistisch verzet die in feite aanstuurt op één grote arabisch/persische burgerlijk-democratische staat (en het is de islamcultuur die iedereen bindt) moet men de islam criminaliseren, moeten de islamieten hun eigenheid “afzweren”, zullen op den duur (in een oorlogsituatie) de islamieten als “collaborateurs” of als “vijfde colonne” of als “mogelijke terroristen” vervolgd worden.
Om de eigen bevolking hieraan te doen wennen, om het voor hen aanvaardbaar te maken is er die ideologische “hetze” tegen de islam en de arabisch/islamitische cultuur.