04 september, 2007

cartoon: Lijst Dedecker wil leerplicht verlagen tot 16 jaar

Dat de leerplicht destijds werd opgetrokken van 16 naar 18 jaar was een mooie truck om de werkloosheidsstatistieken bij te timmeren naar beneden toe. Echter als een ultra-liberaal pleit voor de verlaging van de leerplicht heeft dit niets te maken met de 'vrijheid van het individu' maar wel met de winstzucht van de bazen die wel tuk zijn op goedkope, ongeschoolde arbeidskrachten. En anderzijds verhoogt een nog groter werklozenleger de druk op de lonen van diegenen die wel werk hebben. Het 'gezond verstand' is dus eerder de 'vrijheid om uitgebuit te worden'.

Geen opmerkingen: