22 juni, 2007

Gisteren evaluatievergadering CAP Aalst

Gisteren ging de evaluatievergadering door van CAP Aalst. Leon van CAP Gent was ook te gast. De evaluatie en analyse was gelijklopend met die van de vergadering van zaterdag (open voorlopig nationaal verkiezingscomité) Wel werd de nadruk gelegd dat op de nationale bijeenkomst van 28 oktober 2007 het noodzakelijk is dat de beweging in democratische structuren gegoten wordt. Dit wil zeggen: het opzetten van echte afdelingen, 'natuurlijke' samenwerkingsverbanden tussen afdelingen (districten) en een democratisch verkozen leiding op elk niveau van de structuur. Een duidelijke en heldere structuur is van levensbelang voor een efficiënte interne communicatie, democratische besluitvorming én representativiteit van de leidinggevende organen of figuren.

In de discussie werd het ook duidelijk dat de manier van werken in Aalst en Gent danig verschilt: we kunnen van elkaar leren. Verder werd ook de ledenlijst overlopen en afgesproken om het ledental te verdubbelen tegen het jaareinde. Tijdens de verkiezingscampagne sloten verscheidene nieuwe leden aan maar was de groep van medewerkers nog groter. Aan al diegenen die meegeholpen hebben, zal gevraagd worden zich formeel lid te maken. Op de vergadering werd ook de kandidatuur van iemand van CAP Aalst voor het voorlopig nationaal secretariaat bekrachtigd. Het voorlopig nationaal secretariaat komt om de 14 dagen bijeen en zal werkzaam zijn tot 28 oktober 2007.

Er werd ook beslist om een drietal bredere lokale activiteiten te organiseren per jaar waarbij uiteraard een mei-avondfeest niet mag ontbreken. Ter voorbereiding van 28 oktober zal er vooraf een bredere activiteit op poten gezet worden eind september, begin oktober. De concrete invulling moet nog volgen. De bredere activiteiten hebben tot doel het gehele lidmaatschap en de wijde kring van sympathisanten bij de werking te betrekken. Voor de rest gaan we verder met maandelijkse open vergaderingen. In de mate van het mogelijke zullen we deze houden op een vaste dag en plaats wat niet eenvoudig zal zijn aangezien we heel wat ploegenwerkers in onze actieve rangen tellen. Conclusie:

WIJ GAAN DOOR!

Geen opmerkingen: