11 mei, 2007

FAX: Nationale stakingsaanzegging ingediend voor de social profit / federale sector

De Franstalige werkgevers in het Paritair Comité 305 weigeren zich aan te sluiten bij het geven van een unaniem advies om de CAO 'bediendestatuut voor arbeiders' om te zetten in een KB. Deze maatregel behoort tot het federaal akkoord 2005-2010 die na een zoveelste Witte Woede werd afgedwongen. Het unaniem advies is noodzakelijk om de CAO algemeen bindend te maken.

Zoals gewoonlijk zijn het steeds dezelfde 2 patroonsfederaties die dwarsliggen: Becoprivé en AFIS (de ondernemingen van de Waalse socialistische zuil nota bene!)

Er is een stakingsaanzegging ingediend door het gemeenschappelijk vakbondsfront: deze loopt af op 24 mei. Op 24 mei worden er acties voorzien.

Geen opmerkingen: