06 april, 2007

Alle macht aan de groen-(r)evolutionairen!

Voor de gelegenheid hebben we onze satirische column 'RODE brokken' omgedoopt in:
GROEN!e BrOkkEn (liefst tussen onze tanden én zonder ecotaks)


Alle traditionele partijen werden op deze blogspot al door de mangel genomen behalve de ecologisch-(r)evolutionairen van GROEN! Hierbij willen wij deze vergetelheid rechtzetten. De regeringsdeelname met een klimaatminister lonkt, plannen om het koninklijk paleis te bestormen met bakfietsen zijn aan het rijpen...

Wegens de dreigende klimaatchaos ben ik vannacht eens een blik gaan werpen op de ontwerpresolutie voor het politiek congres van zaterdag 21 april van GROEN! Een tekst van twee A4 blz lang, niet direct om van de ecologische omslag van je stoel te vallen maar wel kort genoeg om de spontane braakneigingen te bedwingen tot het einde van de tekst. Dat heb je natuurlijk voor als je in hoge mate allergisch bent aan moraliserend kleinburgerlijk gezwets... in die zin heeft mijn allergie inderdaad ook iets te zien met de toenemende milieuvervuiling,...politiek milieu-vervuiling.

De tekst roept heel wat interne kritiek op, wat bewijst dat er hier en daar nog mensen in de groene rangen zitten die ‘down to earth’ zijn. Een van de kritieken is de weinig begrijpbare taal: de tekst is doorspekt (op vegetarische wijze weliswaar want tofoe valt moeilijk te verbuigen als werkwoord) van de moeilijke woorden. Persoonlijk vind ik deze kritiek onterecht aangezien ik anders geen onderwerp zou hebben om op ecologisch verantwoorde wijze af te zeiken en vervolgens te recycleren... de smaak moet je er maar bijnemen.

Ik had niet echt de verwachting dat de partij van de groene burger (kleinburger is ‘out’) met Oxfamfruitsapje in de hand, een vermanend vingertje aan de andere hand, trendy brilletje en een passende opgeheven neus , zou oproepen tot de socialistische opstand. Maar we komen wel ‘close’: er wordt immers opgeroepen tot de democratische energierevolutie …Weg met Electrabel! Lang leve de biogasinstallatie van mijn nonkel Jef, de gepensioneerde kippenboer op de hoek!

Dat is natuurlijk maar een interpretatie; de tekst zegt: “Groen! wil dat er een einde komt aan het gecentraliseerd monopolienetwerk van de grote stroomproducenten dat een ecologische energierevolutie tegenwerkt. In de plaats daarvan moet er een ecologisch internet van met elkaar verbonden lokale energieproducenten en –consumenten komen." Je moet het maar kunnen: het probleem reduceren tot de monopolistische energieproducenten. De rest van het kapitalistisch bestel heeft er kennelijk niets mee te zien. Goochelaars hebben daar een naam voor: de grote verdwijntruc ofte ‘trucare lapino’.

In het laatste deel van de resolutie stelt men: “Daarom vraagt Groen! een ecologische ommekeer in onze wijze van produceren, consumeren en verplaatsen.” Dat ‘consumeren’ staat daar eigenlijk niets te doen aangezien men maar kan consumeren wat men produceert. Indien het probleem al opgelost is met de productie... Eigenlijk dachten de schrijvers ‘culpabiliseren’ toen ze ‘consumeren’ neerpenden. En de 'harde kern' , op sandalen zónder geitewollen sokken, hadden er eigenlijk liever 'consuminderen' van gemaakt.

Wat zou je anders met die ferm gespierde moraliserende wijsvinger moeten aanvangen? Het ecologisch alternatief ligt nochtans voor de hand: recycleren als bareel (slagboom klinkt te natuuronvriendelijk) bij een overweg aangezien het openbaar vervoer zal gestimuleerd worden en tevens zorgt het voor duurzame tewerkstelling.

Helemaal naar het einde toe pakt men uit met een ‘universeel kiwimodel’: “Daarom vragen we een helder wettelijk kader dat per productgroep de schone en eerlijke producten ondersteunt en de vuile en onrechtvaardige afremt of weert.” Kennelijk denken de schrijvers nog in de tijd dat de groenten nog spreken konden en op straat ‘cowboyke en indiaantje’ ofte 'de goej en de slechte' speelden...

Interview met een meineedplegende aardappel…
- Hebt u ooit op enige manier contact gehad met aarde?
- No, I did not.

Ja, ja: de toekomstige slagboom-atleten zijn nooit ver weg in de tekst.

1 opmerking:

Jan zei

mashallah :-)