30 maart, 2007

Nieuwe brochure van ASU

Het was al een tijdje geleden dat de ASU (Aalsterse Socialistische Uitgeverij) nog iets nieuws had uitgegeven. De laatste brochures waren 'Het Utopisch Socialisme - van tragedie tot klucht' en de CAP-brochure over het IPA 2007-2008. Ter gelegenheid van 'Socialisme 2007' geven we een nieuwe brochure uit: 'Over de vraag of terrorisme kan gerechtvaardigd worden.' In deze brochure wordt er voornamelijk uitgegaan van niet-marxistische bronnen maar wordt er natuurlijk wel een passende conclusie getrokken.

De brochure gaat enkel over terrorisme (individuele actie) en dus niet over gewapend verzet. Gewapend verzet kan in sommige omstandigheden zijn nut hebben maar kan nooit de massastrijd vervangen. Terrorisme in al zijn verschijningsvormen wijzen we als marxisten zeer kordaat af.
De cover van de brochure is opgevat als een kwisvraag: Welke organisaties staan er allemaal afgebeeld?

Geen opmerkingen: