23 juni, 2011

Personeel ASZ Aalst is woedend om directiebonus!

artikel overgenomen van de blog Polsslag, actieblad witte woede

"Het management wordt al stevig verloond, maar zichzelf bedienen is een beetje de cultuur in Aalst"

(uit artikel Het Laatste Nieuws van 21 juni 2011: "ASZ-directie geeft zichzelf bonus.")

Een understatement voor wie het reilen en zeilen van het "kleine Charleroi aan de Dender" kent. Een redactielid van Polsslag nam contact op met een vakbondsmilitant van het ASZ en kreeg wat toelichting van binnenuit.

Dat het zéér hoog zit bij het personeel blijkt uit de grote opkomst op de werkonderbreking op dinsdag 21 juni tussen 14 en 15 uur ondanks het feit dat de actie holderdebolder diezelfde ochtend nog werd aangekondigd via een pamflet van de ACOD (zie afbeelding) dat zich op zijn beurt baseerde op een artikel uit het Laatste Nieuws van diezelfde dag. Zoals reeds gezegd was er een grote opkomst van alle diensten van het ziekenhuis: zowel verpleging als administratief en onderhoudspersoneel.

Het bestuur had de intentie om het voorstel van de bonussen voor zichzelf (63.000 Euro te verdelen over 7 directieleden) die bewuste dinsdag te laten stemmen op een algemene vergadering, uiteraard als een 'variapunt' zodanig het ongemerkt zou passeren. Vandaar dat niet alle politici op de hoogte waren wat er op til stond. Maar helaas pindakaas: de informatie werd vroegtijdig gelekt in de pers. Uiteindelijk bleek de jacht op het lek belangrijker voor de directie dan het bonusvoorstel zelf. Resultaat; eerst hebben ze elkaar de vinger gewezen WIE ??? deze informatie doorgegeven had, nadien durfde uiteindelijk niemand meer te stemmen en is het punt verdaagd tot de vergadering van volgende maand. Dit uitstel geeft de vakbond de nodige tijd om verdere acties te ondernemen.

De redenen van de grote opkomst op de ad hoc vakbondsactie zijn divers maar kunnen gemakkelijkheidshalve beschreven worden als een woede om het directie-principe van "Eerst oompje en dan oompjes kinderen" maar we zullen ze toch nog eens op een rijtje zetten:

1. Eerst benoemt de directie zichzelf (de statutaire benoemingen bij het personeel zijn stopgezet wegens "te weinig geld", vandaar de vorige stakingen in het ASZ)
2. De directie heeft geen geld voor personeel, de helft van de diensten zijn onderbemand , zieke verpleegkundigen worden niet vervangen of worden vervangen door verzorgenden.
3. Het personeel is 4 dagen betaald sociaal verlof kwijt + de dagen verlof voor het bloedgeven.
4. De directie vindt dat ze te weinig verdient (in hun eigen woorden: "We zijn niet concurrentieel met de privéziekenhuizen") en geeft zichzelf een fikse opslag van 750 euro per maand.

Dat de voorzitster van de raad van bestuur van het ASZ, Daisy van Gheit, van SP.a-signatuur is, maakt deze zoveelste blunder des te pijnlijker.
Wordt ongetwijfeld vervolgd ...

We verwijzen ook naar het vorige korte artikel op de Polsslag over de actie:
FAX: werkonderbreking in het ASZ (Aalst)

Geen opmerkingen: