28 april, 2011

‘Rood’ uit SP.A. Verklaring CNAP Aalst

Als Comité voor een Nieuwe Arbeiderspartij (CNAP) verheugen we ons op het nieuwe initiatief van ROOD! dat afgelopen weekend gelanceerd werd door Erik De Bruyn. Een initiatief om de linkerzijde in Vlaanderen te verenigen én dat op termijn moet uitmonden in een nieuwe breedlinkse partij.

CNAP werd destijds in maart 2006 opgericht door enkele Aalsterse jongeren en syndicalisten naar aanleiding van een soortgelijke oproep door Jef Sleeckx na het Generatiepact, nog vóór er van CAP sprake was. Tot het voorjaar 2008 vormde CNAP een lokale steungroep van CAP. Sindsdien leidt CNAP een sluimerend bestaan maar bleven we het LINKS! mei-avondfeest organiseren om een huiselijke ontmoetingsplaats voor allerhande linksen te bieden én omdat we wisten dat vroeg of laat dezelfde kwestie zich terug zou stellen. Ondertussen hebben we alvast de bagage van de ervaringen met CAP op zak, zowel de (vele) fouten en gebreken als de positieve punten.

De Aalsterse linkse socialisten/ CNAP willen een rol spelen in dit proces en zullen ingaan op de uitnodiging van Rood en Erik De Bruyn van zodra de concrete invulling van het project duidelijk wordt. We nodigen al wie zich verzet tegen de besparingspolitiek en alle linkse strekkingen, zoals de PVDA, uit om gehoor te geven aan de oproep van De Bruyn om de linkse krachten in Vlaanderen te hergroeperen.

Geen opmerkingen: