18 december, 2009

Ronde Tafel van Socialisten organiseert Dag van het Socialisme

De Ronde Tafel van Socialisten is een recent initiatief. Het wil op 20 maart 2010 voor het eerst naar buiten treden met een Dag van het Socialisme in De Vooruit te Gent. Rond deze tafel bevinden zich militanten van PVDA, LSP, SP.a Rood, CAP, SAP..., syndicalisten, activisten, academici en figuren uit de culturele sector. Wat hen bindt, is het inzicht dat een socialistisch alternatief op het neoliberaal kapitalistisch systeem moet worden opgebouwd. Er wordt open gedebatteerd over de benadering en het programma, over de concrete invulling die kan gegeven worden aan de algemene socialistische visies.

In haar basisdocument stelt de Ronde Tafel: “Wij willen iedereen bijeenbrengen die het socialisme terug inhoudelijk op de kaart wil zetten. (...) De Ronde Tafel van de Socialisten wil de leegte invullen aan de linkerkant van het politieke centrum en een tegenwicht bieden aan de centrum politiek en het rechtse populisme.”

Het is geen toeval dat deze Ronde Tafel vandaag ontstaat. Er is op dit ogenblik in België weinig tot geen verzet tegen de impact van de crisis. Maar er broeit iets. Het ongenoegen groeit, elementen van de huidige samenleving worden in vraag gesteld, er wordt beperkt opnieuw gediscussieerd in termen van kapitalisme en socialisme.

De Ronde Tafel kan een aanzet geven om het socialisme terug op de agenda te plaatsen bij een breder publiek. 20 maart 2010 wordt een belangrijke test om te zien welke draagkracht zo’n initiatief heeft en in welke mate er overeenstemming kan groeien bij individuen en organisaties over inhoud en praktijk.

Het belangrijkste van het initiatief is niet de samenwerking van de verschillende radicaal linkse groepen maar dat het een stimulans kan vormen voor iedereen die zich wil engageren maar niet bereid is te kiezen tussen één van de bestaande groepen.

Het Comité voor een Nieuwe ArbeidersPartij (CNAP) in Aalst  is overtuigd van de nood aan een nieuwe brede arbeiderspartij waarin verschillende stromingen open het debat met elkaar aangaan, maar samen ageren in de strijd en in verkiezingen. Zo’n partij zou vooral een enorme aantrekkingskracht uitoefenen op diegenen die op zoek zijn naar een uitdrukking voor hun ontgoocheling over de traditionele politiek en de kapitalistische samenleving. Wij volgen dan ook met veel interesse de ontwikkelingen in de Ronde Tafel van Socialisten.

Er bestaat in België een potentieel van duizenden activisten voor zo’n partij die relatief snel ook electoraal de voorwaarden zou kunnen creëren voor een echte doorbraak. Sociale strijd zou een impuls krijgen indien er een politieke partij bestond die de rechtvaardige eisen publiek, in het parlement en op straat, ondersteunt. Wij willen de noodzaak van een nieuwe arbeiderspartij verder populariseren en bekend maken. Aarzel niet om ons daarin te versterken.


In afwachting van het officieel materiaal en meer info van de dag hebben we alvast een tijdelijke banner ontworpen om het initiatief reeds bekend te maken.

2 opmerkingen:

Dag vanhet Socialisme zei

Website: www.dagvanhetsocialisme.be

Fred zei

Allen,

Het is een mooi initiatief, maar veel zal hier natuurlijk afhangen van hoe de PVDA zich opstelt. Het zal een mooie gelegenheid om hun woorden over verandering na te trekken.
Ik zag zonet op YouTube dat 1 van de aangekondigde sprekers, Mohamed Hassan, nog altijd deelneemt aan Stalin-vereringen

http://www.youtube.com/watch?v=G1zyfth1N44

Op dit filmpje verschijnt de foto van Stalin op 4:40 langdurig op de achtergrond!

Ik denk wel dat we de PVDA-ers mogen vragen van openlijk afstand te nemen van zulke verheerlijkingen.

Veel sukses toegewenst

Fred