28 september, 2009

Pamflet ACOD LRB Aalst voor actie woensdag 30 september

AALST IN ACTIE !!!

Het personeel van de stad, het OCMW en het ASZ is bekommerd om zijn toekomst. Onzekere tewerkstellingsvormen, de twijfelachtige toestand rond de pensioenen, de hoge werkdruk en het gebrek aan een open personeelsbeleid met een duidelijke toekomstvisie baren het personeel grote zorgen!!

Wij eisen:
- openheid , transparantie en communicatie
- een gelijke behandeling en respect voor alle personeelsleden
- een evenwichtige omkadering, zodat de werkdruk voor iedereen in verhouding blijft
- het behoud van de statutaire tewerkstelling en het openbaar pensioenstelsel
- een ernstige sociale dialoog

Wij zijn de loze beloften van dit bestuur en het ontbreken van stevige garanties, die ook voor ons een stabiele toekomst moeten waarborgen, meer dan beu!

Op 30 september 2009 om 11.00u:
Actie op de Grote Markt te Aalst!
Steun onze strijd en wees solidair !!!

Naschrift redactie:

Dinsdagavond is er een actie van de brandweer in gemeenschappelijk vakbondsfront aan de Aalsterse gemeenteraad.

Woensdagochtend om 11 uur op de Grote Markt is er eveneens een actie van de brandweer in gemeenschappelijk vakbondsfront. Enkel de ACOD LRB heeft een stakingsaanzegging ingediend voor woensdag voor zowel het ASZ, OCMW en stadsdiensten en roept op om eveneens aanwezig te zijn op de actie van de brandweer.

Geen opmerkingen: