13 juni, 2008

Oproep tot solidariteit: petitie voor het herstel van de index in PC 218

In het paritair comité 218 (meer dan 300.000 bedienden uit zo een 50.000tal bedrijven vallen onder dit paritair comité) werd in 2006 een nieuwe regeling doorgevoerd voor de indexatie van de lonen. In plaats van onmiddellijk de prijsstijgingen te volgen, is er sindsdien nog slechts 1 indexatie per jaar, op het begin van het jaar. De forse prijsstijgingen die momenteel plaatsvinden, zorgen ervoor dat het indexcijfer al sterk is gestegen, maar de lonen van heel wat bedienden volgen niet.
i
Hierop is er een internetpetitie gelanceerd die opkomt voor het afschaffen van de regel om slechts jaarlijks een indexatie door te voeren. Hieronder vind je de tekst van deze petitie en uiteraard vragen we u om niet te twijfelen en de bedienden van PC 218 te ondersteunen in hun strijd tegen een specifieke ondermijning van de index in hun sector.
i
de tekst van de petitie:
'Index en koopkracht: zij gaan samen!'
i
Tot en met 31/12/2005 werden de lonen binnen PC 218 geindexeerd telkens het viermaandelijkse gezondheidsindexcijfer van 2 opeenvolgende maanden de binnen het Paritair Comite vastgestelde spilindex had overschreden. De lonen werden dan altijd met 2 % verhoogd, en dit op de eerste dag van de daaropvolgende maand.
i
Sinds 1/1/2006 worden de lonen slechts 1 keer per jaar meer geindexeerd, en dit bij het begin van het jaar, in functie van de evolutie van het viermaandelijkse gemiddelde van de gezondheidsindexcijfers.
i
Dit nieuwe systeem zorgt er nu voor dat voor de werknemers binnen het PC 218, de koopkracht met de dag afneemt. En we zullen nog geruime tijd door die zure appel heen moeten bijten, want onze lonen zullen pas voor eerst op 1 januari 2009 terug geindexeerd worden.
i
Daarom vragen wij aan de vakbonden dat zij bij de komende IPA-onderhandelingen 2009-2010 eisen dat men van het nieuwe indexsysteem afstapt, en het oude systeem herinvoert, zodat onze lonen terug sneller de prijsevolutie volgen.
i
Teken deze petitie op deze website.

Geen opmerkingen: