20 juni, 2008

fotoreportage: actie ter ondersteuning van het Ierse Neen in het referendum over Lissabonverdrag

Gisteren werd er actie gevoerd aan de Europese Top in Brussel waar de politieke leiders discussieerden over hun reactie op het Ierse Neen in het referendum over het verdrag van Lissabon. Joe Higgins, een vooraanstaande woordvoerder van het neen-kamp en lid van de Ierse Socialist Party, organiseerde deze actie. Met een 25-tal leden en sympathisanten van LSP hielden we een solidariteitsactie met het Ierse Nee. Er waren ook enkele leden van CAP aanwezig waaronder Jef Sleeckx. De fotograaf van CNAP Aalst passeerde na een vakbondsvergadering op de actie en maakte volgende fotoreportage.
i
Meer artikels, fotoreportages en een filmpje kan je vinden op socialisme.be

Belgische kameraden met Iers materiaal, internationalisme in de praktijk

Joe Higgins bereid zijn speech in het Frans voor...
Deze pancartes werden tijdens de campagne in alle grote Ierse steden in de straten opgehangen.
In afwachting wat slogans roepen, deze weerklonken vrij luid in de ontruimde zone.
Joe geeft zijn speech.
Joe in gesprek met leden van CAP waaronder Jef Sleeckx.


Een tweede speech, deze keer in het Engels
Nathan Hertogen van CAP aan het woord

Geen opmerkingen: