02 mei, 2008

drukke dagen: enkele foto's...

De betoging van de witte woede op 30 april in Brussel: een uigebreide fotoreportage vind je op polsslagnonprofit.blogspot.com CNAP en sympathisanten waren present!

's Avonds vond het Breugeliaans mei-avondfeest plaats van CNAP. In tegenstelling met de drukke 'eetfestijntoestanden' van verlede jaar (140 mensen passeerden toen de revue) opteerden we dit jaar voor een kleinschaliger en rustiger formule zodanig dat het voor de medewerkers ook meer feest werd dan werk. Ook de inrichting was veel minder 'refter'.
i
Met zo een 40-tal medewerkers en dichte sympathisanten tafelden we gezellig en gingen de pensen er zeer vlot in. Omstreeks 21 uur gaf Eric Byl (LSP en CAP) een speech die fel gesmaakt werd... Dat hij serieus over zijn tijd ging, is bij deze vergeven. Verder werden de aanwezige syndicalisten (Spoor, Post, Onderwijs, ziekenhuissector, privé...) veel succes gewenst bij de sociale verkiezingen. ACOD en BBTK waren goed vertegenwoordigd.
i
Een 'harde kern' bleef tot 4 uur 's morgens aan de toog hangen... Enkele uren later moesten we al in het Volkshuis present geven voor de 1 mei-optocht. Met een kater en slaapgebrek de stoet aanvangen behoort eveneens tot de tradities...
Omstreeks 9u30 verzamelden we in het Volkshuis in afwachting van de 1 mei-optocht. Ondanks de eerder magere opkomst voor de optocht verkochten we toch nog 67 exemplaren van Socialistisch Links. Nadien gingen we eten in de tent van het ABVV: kip met frieten, meer moet da ni zijn! Dan volgde het café-hangen dat interessante discussies te weeg bracht. Tegen 's avonds trokken de laatsten in niet meer zo nuchtere toestand naar huis.
Geen opmerkingen: