08 april, 2008

Hoge inflatie als excuus voor aanval op de index...(half satirisch)

Dit artikel wordt aangepast naarmate de verschillende reacties in de indexdiscussie komen: dus kom het op het einde van de week nog eens herlezen... (9/04: derde versie)
i
Vorige week haalde de voorzitter van de Europese Centrale Bank, Jean-Claude Trichet, hard uit naar de automatische koppeling van de lonen aan de index van de consumptieprijzen in ons land. Dit mechanisme zou volgens hem leiden tot een spiraal van inflatie, met lonen die de prijzen opdrijven en omgekeerd. Hier hadden de inktkoelies (om het met de woorden van de oude Marx te zeggen) van grootkapitaal en KMO-boeren op gewacht...

Guy Quaden, gouverneur van de Belgische Nationale Bank, van zijn kant spreekt over: "het jaar van de waarheid voor de koppeling van de lonen aan de index." Dat belooft... De redenering van Quaden is echter moeilijk te volgen... Hij ontkent immers het feit dat er een automatische koppeling aan de consumptieprijzen bestaat maar wel één aan de beruchte gezondheidsindex. De inflatie heeft volgens hem bovendien weinig te maken met de indexkoppeling maar wel met de prijsverhogingen in de electriciteitssector (remember 'electrabrol'). En tóch spreekt hij over het jaar van de waarheid... Kennelijk denkt hij onmiddellijk aan de reactie van de trouwe bloedhonden van het patronaat én het huidige immobilisme van de vakbondsleiding, zeker wat betreft de koopkracht. Rudy en Luc: regelmatig eens keren in uw zetel; anders krijgen jullie doorligwonden!

Ondertussen zien we al in gedachten de neoliberale kwijl met beken uit de mond van Karel van Eetvelde stromen. Een selectief geheugen is immers een deugd voor de kopman van de Vlaamse KMO-boeren. "Afvoeren die indexkoppeling!", zien we hem al in zijn bad schuimbekkend roepen terwijl hij met een plastieken UNIZO-duikbootje enkele speelgoedeendjes met de opschriften ABVV en ACV torpedeert.

Karel is echter precies in slaap gevallen in zijn badkamer want er zijn enkele andere patronale huurlingen die hem voor zijn in een reactie. Petercam-hoofdeconoom Geert Noels stelt in Trends: "De koppeling van de lonen aan de index is achterhaald, al is het moeilijk in te schatten of de automatische indexering verantwoordelijk is voor de toenemende inflatie." Noels weet ook te vertellen dat het stelsel leidt tot eenheidsworst... is meneer misschien een boeddhistische vegetariër of zoiets? Verder zegt hij dat:" Sommige lonen stijgen beter wat minder, terwijl andere lonen om braindrain te voorkomen, juist meer moeten kunnen stijgen."

We krijgen zo de indruk dat meneer Noels eigenlijk zegt dat de arbeiders gerust wat mogen temperen terwijl hoogopgeleiden en managers gerust wat meer mogen krijgen: we hebben immers nog nooit gehoord van een braindrain bij postbedelers, kuisvrouwen, bandarbeiders, verplegers... Maar dat zal waarschijnlijk weer onze 'linkse paranoia' zijn die opspeelt.

Het VBO van zijn kant komt hoogst onorigineel uit de hoek door de all-in loonakkoorden als alternatief naar voor te schuiven.

Waar blijft onze kortgeschoren Karel nu toch? Kareeeeeel? ... Voor alle duidelijkheid: Karel heet eigenlijk 'Van Eetvelt' met zijn familienaam maar we vinden 'van Eetvelde' veel beter bekken en het klinkt wat middeleeuwser, dus heroïscher. Hij zou niet misstaan in een ridderharnas, om de typische Vlaemsche iconografie te vervolledigen.

Ondertussen zijn we maandagavond een oog gaan werpen op zijn blogspot en inderdaad: Karel speaks out! Als reactie op de indexdiscussie verwittigt hij de vakbonden dat ze niet van twee walletjes moeten eten en dit met de gevleugelde woorden: "Van 2 zaken één beste kameraden!" We vermoeden dat hij na het typen van het woord 'kameraden' zijn handen is gaan wassen en na-ontsmetten met alcohol ... je kan nooit weten!
i
Nu wat hij inhoudelijk te vertellen heeft, is op zich ook niet echt wereldschokkend. Ofwel kiezen de vakbonden voor het behoud van de indexkoppeling maar mét obligatoire all-in loonakkoorden en dus het slaafs volgen van de loonnorm (en verwacht onze middenstandsgeneraal van de vakbondsleiding dat zij deze akkoorden manu-militari opleggen aan de vakbondsbasis?) ofwel kiest men resoluut voor 'vrije loononderhandelingen' en zegt men definitief vaarwel tegen de automatische koppeling van het loon aan de index.
i
We kunnen alleen maar hopen dat de nationale vakbondsleiding na de sociale verkiezingen (het excuus bij uitstek) en door druk van onderuit uit haar lethargie komt en eens werk maakt van een actieplan voor koopkracht.

* De inflatie is in maart tot 4,39% op jaarbasis gestegen. Dit is het hoogste peil in 22 jaar. Opvallend is het wel dat dit opvallend hoger is dan in onze buurlanden.

Geen opmerkingen: