27 oktober, 2007

Halfslachtige 'stakingsactie' van ACOD Spoor gisteren.

artikel ingezonden door een militant van ACOD Spoor

Gisteren voerde ACOD-spoor actie tegen de plannen van de regeringsonderhandelaars om een minimale dienstverlening op te leggen bij stakingen. De ACOD riep op om gedurende 1 uur het werk neer te leggen. Zie dit artikel hierover.

Al bij al bleef het treinverkeer tijdens de piekuren redelijk normaal verlopen. Niettemin spreken de voorstanders van de minimumdienst weer schande over deze "onverantwoorde" actie waarmee de pendelaars "alweer" worden "gegijzeld". Om dat tegen te gaan moet er zogezegd een minimale dienstverlening komen. Vraag is dan wat een minimumdienst op het spoor betekent. Weekenddienst ? Winterdienst ? Eén boemeltrein per uur ? In sommige gevallen is zelfs de normale dienstverlening niet veel meer dan een minimumdienst. In de praktijk blijkt dat het invoeren van een minimumdienst zoveel spoorpersoneel vergt dat er van een staking nog nauwelijks sprake kan zijn. En dat is de uiteindelijke inzet van deze voorstellen: het beperken van de mogelijkheid tot staken.

In de discussies wordt de indruk gewekt dat er in België veel spoorstakingen zijn. Nochtans dateert de laatste algemene spoorstaking van 7 oktober 2005, de dag van de algemene staking tegen het generatiepact. Op die dag reden er inderdaad geen treinen. Sindsdien zijn er verschillende beperkte plaatselijke acties geweest, meestal om 2 redenen: geweld tegen treinbegeleiders en tekort aan rijdend personeel. Tijdens die acties zijn er altijd treinen blijven rijden en hebben de voorstanders van de minimumdienst infeite al waar ze nu naar vragen: een minimumdienst.

Zelfs als er een wet zou komen die de minimale dienstverlening oplegt, dan moet die dienst ook nog afgedwongen worden. Dat kan vandaag alleen maar door de politie de baan op te sturen met opvorderingsbrieven. In het geval van een nationale spoorstaking zou dat onbegonnen werk zijn. Mogelijk schuilt er achter de voorstellen voor minimumdienst ook een voorstel om de wetgeving over opvorderingen te versoepelen. Het moet zijn dat de regeringsonderhandelaars nog iets in petto hebben waarvoor zij grote stakingen in de openbare diensten vrezen.

Geen opmerkingen: