05 juli, 2007

internetpetitie: Behoud de federale sociale zekerheid!

Sinds 1 mei 2007 loopt er een internetpetitie voor het behoud van de federale sociale zekerheid. De petitie is een initiatief van de syndicale delegaties van Degussa en Total in Antwerpen. Hier onder kan je hun oproep lezen en via de link (boven) kan je de petitie tekenen. Zeker doen!

"1 mei is de geschikte datum om met ons initiatief te starten. Een dag van solidariteit van de werkende klasse in België en ver daarbuiten.

Hoe moeilijk het is om de solidariteit te behouden door de mondialisering zien we elke dag weer (Opel,VW,Inbev...) Daarom proberen de vakbewegingen op Europees vlak en mondiaal vlak de solidariteit uit te bouwen en te versterken door zich te verenigen over de grenzen heen ter bescherming van de werknemers. Dat het patronaat dit met argusogen bekijkt zal niet verbazen. Dit is in tegenstelling met hun doelstellingen om mensen te verdelen en zo hun winsten te maximaliseren. Net nu die syndicale beweging om te verenigen over de grenzen op gang komt, krijgen we vanuit de de media te horen dat de politieke wereld in Vlaanderen klaar is om België verder te hervormen (lees splitsen).

Waar de ene partij zich profileert om het arbeidsbeleid te hervormen (splitsen) doet de andere partij een opbod om de gezondheidszorg mee te hervormen (splitsen). Natuurlijk uit de beweegreden dat iedereen er beter van zou worden, zowel Vlamingen als Walen. Wel daar zijn wij niet van overtuigd en de komende weken willen we jullie overtuigen, door in de eerste plaats objectieve informatie mee te geven die wij verzameld hebben en deze via een aantal pamfletten per mail naar jullie door te sturen. De pamfletten zullen telkens een ander aspect van de sociale zekerheid belichten en specifiek naar de verschillen tussen de Vlamingen en de Walen, als die er al zijn natuurlijk. De sociale zekerheid is een een stelsel dat gebaseerd is op solidariteit tussen alle Belgen, waar iedereen als hij het nodig heeft van kan genieten. Dat kan zijn als men werkloos wordt maar evengoed als men tijdskrediet wil opnemen, als men ziek wordt of als men naar een rusthuis moet , vul verder maar aan.

Die sociale zekerheid is een kathedraal die we moeten koesteren en beschermen zodat ze overeind blijft. De cement waar deze kathedraal mee overeind blijft is SOLIDARITEIT. Men wil de sociale zekerheid niet splitsen om voor de Vlamingen of Walen een mooiere kathedraal te bouwen. Maar om de cement (lees solidariteit) te splitsen zodat men ze gemakkelijker kan afbreken. Dit is in tegenstelling met de belangen van onze werknemers."

Het begeleidend dossier vind je hier
Een brede infobrochure van de website voor syndicalisten vind je hier

Geen opmerkingen: