01 juni, 2007

Prototype NVA-kleinburger over CAP...

Naar aanleiding van de opname van het politiek debat van TV Oost in Aalst drukt een lid (een mini-baas uiteraard) van het Aalsters NVA-bestuur zich zeer laatdunkend uit over CAP als zijnde "19de eeuwse ideeën."

Dit staat dan toch in schril contrast met de moderator van het debat die CAP steevast als het meest linkse van het panel aanduidde. 'Links' betekent tot hier toe nog altijd 'progressief' of 'vooruitstrevend'.

Toen CAP aan het woord was tijdens het debat zagen we regelmatig de ogen draaien van misprijzen en regelrechte haat bij het publiek van 'Open' VLD. Karel De Gucht probeerde tussen de opnamen in ook met enkele denigrerende opmerkingen de CAP-spreker van zijn stuk te brengen...wat niet lukte.

Het is natuurlijk bijna godslasterlijk dat een gewone werknemer, een vakbondsmilitant dan nog, of zoals in de bewuste blogspot 'heikneuter', een debat met nationale boegbeelden zoals Pieter De Crem en Karel De Gucht ontsiert. En dat die 'ongewassene' dan nog vlakaf zijn mening durft zeggen en daardoor de gezellige koffieklets tussen de grote partijen verstoort: dat is er echt hélemaal over!

De betreffende blogspot van de gefrustreerde NVA'er én onze korte comment : klik hier

In het geval onze comment mocht verdwijnen publiceren we hem hier: "HIP HIP HOERA: een nieuwe Charles Woeste is opgestaan (om het 19de eeuws te houden…) Gelukkig is neerkijken op het werkvolk iets van alle tijden…"

Geen opmerkingen: