14 juni, 2007

Politieke rel rond sociale verkiezingen

bericht van het ABVV:
benadrukking in kleur door redactie van deze blogspot

14/06/2007
Sociale verkiezingen: het ABVV vraagt respect voor de wet!

Het ABVV is verheugd dat minister Vanvelthoven zijn verantwoordelijkheid opnam en, om bewarende redenen, twee KB’s tekende in verband met de sociale verkiezingen.

Eén KB legt de data van die verkiezingen vast, nl. van 5 tot 18 mei 2008.Het tweede KB gaat over de procedure.Dit KB respecteert het advies van de Raad van State dat verwijst naar de wet van 1948. Die wet legt de drempel voor verkiezingen voor een ondernemingsraad op 50 werknemers.

Het ABVV is tevreden dat de onzekerheid over de datum en de procedure voor de komende sociale verkiezingen is weggenomen.

Door de ondertekening van deze KB’s vermijdt minister Vanvelthoven langdurige rechtsonzekerheid bij werknemers en werkgevers in verband met de sociale verkiezingen en laat hij toe dat de democratie, ook in de bedrijven, normaal verder kan functioneren.

Het sociaal overleg in dit verband mislukte immers omdat de werkgeversorganisaties het onderling niet eens geraakten.

Het ABVV begrijpt de reactie van premier Verhofstadt niet, die aandrong bij de Koning om de KB’s niet te ondertekenen.

Dit gaat in tegen het advies van de Raad van State. De onzekerheid over de datum en organisatie van de sociale verkiezingen zou dan bestendigd worden, vooral omdat we niet snel een nieuwe regering zullen hebben.

Bovendien gaat dit voorbij aan de dwangsommen die ons land boven het hoofd hangen, vanaf eind juni, wegens de niet-toepassing van de Europese richtlijn ivm. informatie en raadpleging van de werknemers.

artikel over de kwestie op de LSP-website: klik hier

Geen opmerkingen: