18 juni, 2007

Individuele evaluatiefiche over CAP op de nationale website

Op de nationale CAP-website anderepolitiek.be kan je een digitaal evaluatiedocument invullen over wat je denkt hoe CAP tot hiertoe gewerkt heeft (campagnes, verkiezingen,...) en kan je ook ideeën aanbrengen van hoe het in de toekomst beter kan.

Je moet gewoon naar de rechterkolom van de hoofdpagina gaan en daar klikken op de knop 'evaluatie'. Na een korte inleidende tekst kan je dan doorklikken naar de digitale fiche. Ieders mening telt bij CAP: invullen dus die boel!

PS: De opmerkzame lezer zal ook wel zien dat de doorklikknop het eindresultaat is van het huiswerk dat ons werd opgedragen door de nationale CAP-redactie.

Wie direct terzake wil komen, klikt hier

Geen opmerkingen: