08 mei, 2007

Protestmails tegen weigering wettiging peterslijsten CAP in Kapelle-op-den-Bos hebben succes!

Eén van de vele protestmails die tot succes geleid hebben:

Aan de burgemeester van Kapelle-op-den-Bos.
Betreft: weigering CAP-peterslijsten.

Geachte,

Ik heb vernomen via de website van anderepolitiek.be dat er kennelijk problemen zijn met de wettiging van de peterslijsten van het Comité Andere Politiek in uw gemeente. Hopelijk is deze situatie gebaseerd op een misverstand en kan deze zo snel mogelijk rechtgezet worden.

Indien politieke of administratieve kwaadwilligheid ten gronde ligt van deze feiten, is er wel degelijk een fundamenteel probleem. Dit zou betekenen dat het recht wordt ontzegd aan een nieuwe politieke formatie, die een stem geeft aan talloze vakbondsmilitanten, om deel te nemen aan de verkiezingen.

Dit zijn toestanden van in de tijd van Daens, niet anno 2007. Dit is een zeer flagrante schending van de democratische rechten. De arbeidersbeweging heeft in haar geschiedenis steeds moeten vechten voor haar spreekrecht. In dit geval zal dat niet anders zijn. Het is nu echter niet tegen Charles Woeste van de katholieken maar tegen Leo Peeters van de SP.a. Het kan verkeren…Wat is er gebeurd met de SP.a dat ze verworden is tot dat wat de socialistische beweging altijd bestreden heeft?

Hopelijk wordt de situatie zo snel mogelijk rechtgetrokken. Indien dit nieuws rondgaat in de rangen van BBTK Brussel-Halle-Vilvoorde, zal het reeds gehavende imago van de SP.a er nog een deuk bij krijgen. Na het Generatiepact heeft de SP.a niet veel krediet meer bij de vakbondsmilitanten…

Bart Van der Biest,
Vakbondsafgevaardigde BBTK Sint-Maria Ziekenhuis Halle
Lid CPBW, OR en syndicale delegatie
Lid Uitvoerend Comité BBTK Brussel-Halle-Vilvoorde

Bericht vanop de nationale CAP-website:

Deze morgen werden we telefonisch gecontacteerd door de gemeentesecretaris van de gemeente Kapelle-Op-Den-Bos die ons meedeelde alsnog tot de wettiging van de peterslijsten van CAP over te gaan.

Na de heisa rond de weigering tot wettiging, werden heel wat protestberichten verstuurd naar de gemeente. Daar is nu beslist om alsnog tot wettiging over te gaan en aldus de verkiezingsdeelname van CAP niet in het gedrang te brengen.

De gemeente zal overgaan tot de wettiging van alle peterslijsten en heeft daartoe een afspraak gemaakt met de CAP'er van dienst die gisteren naar Kapelle-op-den-bos trok.

Protestberichten om onze democratische rechten op te eisen hebben dus wel degelijk effect!

Geen opmerkingen: