11 mei, 2007

pamflet ACOD-ACV-VSOA Post over de chaotische reorganisaties

Verspreid over het land breken er spontane acties uit bij de post. Hieronder volgt het pamflet van het gemeenschappelijk vakbondsfront van de Post (ACOD-ACV Transcom en VSOA)

BERICHT AAN HET PERSONEEL

De leiding van de Post - Mail heeft niettegenstaande er afspraken waren om geen bediendenreorganisaties uit te voeren in 2007, toch een ingrijpend dossier op tafel gelegd. De besparing zou 364 FTE MAIL BEDIENDEN betekenen.

Het dossier dat op het Paritair Comité van 22 maart 2007 werd voorgelegd is door de vakbonden NOOIT GOEDGEKEURD. Toch moeten de organisaties ‘holder de bolder’ worden afgewerkt.

Op het terrein zijn er vele vragen rond het gegoochel met de cijfers. Verantwoordelijken van de kantoren kunnen met een dergelijk tijdspotentieel geen werkbare organisatie opmaken.

Een NIEUWE reorganisatie van de postmannendiensten als gevolg van de rondesortering in de nieuwe sorteercentra, zal weldra volgen. Dit geeft een besparing van ± 1000 POSTMANNEN.


Ondertussen blijkt dat de toestand in de sorteercentra chaotisch is en dat de testen met de rondesortering verre van normaal verlopen. Er worden allerlei maatregelen getroffen om de problemen in de doofpot te stoppen….
Een professionele aanpak is heel wat anders!!!

Na de uitvoering van Georoute II is nog steeds een grote ongelijkheid tussen de diensten vast te stellen.

In verschillende regio’s is het personeelstekort meer en meer voelbaar, zodat de rolverloven in het gedrang kunnen komen.

In alle stilte wordt ondertussen de afbouw van RETAIL en CLEANING verder gezet.

KWALITEIT IS NIET LANGER DE HOOFDBEKOMMERNIS,WEL BESPARINGEN!!!
Niettemin verdelen ongeveer 1000 personen bovenop hun wedde 16 miljoen euro aan bonussen, om u alsmaar harder te laten werken en uiteindelijk uw job af te schaffen.

HOE KAN HET PERSONEEL DAN NOG FIER BLIJVEN OVER ZIJN JOB?

HET GEMEENSCHAPPELIJK VAKBONDSFRONT SLUIT ACTIES NIET UIT EN HEEFT EEN STAKINGSAANZEGGING INGEDIEND.

Wij houden U verder op de hoogte

Geen opmerkingen: