16 mei, 2007

Nationale staking bij de Post op 25 mei

Hieronder publiceren we het pamflet van het gemeenschappelijk vakbondsfront bij de Post (ACOD-ACV Transcom-VSOA) met de oproep tot nationale staking op 25 mei.

BERICHT AAN HET PERSONEEL

DE MAAT IS VOL.


Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront heeft aan het Bedrijf een lijst overhandigd met een aantal breekpunten namelijk :

*Uitstel van de bediendenorganisaties bij Mail
*Een definitieve oplossing voor de ongelijkheid in de diensten
*Stopzetting van de onverantwoorde druk op het personeel van Retail
*Beperking van de opgelegde verplaatsingen
*Op punt stellen van de organisaties in de ISC en bij Transport
*Oplossen van personeelstekorten en personeelsproblemen onder meer door toekenning van contracten van onbepaalde duur

Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront eist antwoorden ten laatste op 23 mei en zal ondertussen aan geen enkele vergadering deelnemen

U HEBT GENOEG BESPAARD !!!!!

Oordeel Zelf :
Sinds 2003 : 100 miljoen Euro op kap van de postmannen en het Cleaningpersoneel
Honderduizenden Euro’s op de rug van het Retailpersoneel

MAAR PAS NA DE GOEDKEURING VAN DE CAO WORDEN DE VAKBONDEN IN KENNIS GESTELD DAT :

1/3 VAN DE GEREALISEERDE BESPARINGEN NAAR EEN WEDDEVERHOGING VOOR DE NIET- BAREMIEKEN GAAT.
DE LEDEN VAN HET DIRECTIECOMITE EN EEN AANTAL TOPMANAGERS NAAST RIANTE BONUSSEN ZICHZELF AANDELEN TOEKENNEN.

EN VOOR U ??? flexibiliteit,externe mobiliteit,stress,afschaffing van uw betrekking enz…
Zo kan het niet verder !!!

ALLEN SAMEN IN STAKING OP VRIJDAG 25 MEI 2007

Geen opmerkingen: