12 april, 2007

Satirische column: ROODGROENE BrOkkEn

ROODGROENE BrOkkEn
De column waarvan de kleur even snel verandert als de standpunten van de groenen in de vorige regering.

GROEN!e BrOkkEn op de website ‘Rood op Groen!’

Kennelijk is de column ‘GROEN!e BrOkkEn’ een eigen leven beginnen leiden. Met verrassing stelde ik vast dat op de website van de oproep ‘Rood op Groen!’ de column werd gepost door een onbekende onder een andere titel. Er werd echter wel vergeten te vermelden dat het over een satirische column ging (de inleidende woorden ontbraken dan ook en bij satire wordt er bij definitie al eens sterk overdreven, nietwaar Filip?)

Laat ons 1 ding duidelijk zijn: kleinburgerlijk gezwam roept al lang geen braakneigingen meer op bij ondergetekende, hooguit wat onaangename jeuk aan mijn sluitspier. De Imodium laat ik maar aanrukken bij de vetzakkerijen van het kapitaal en de fascisten.

Aan de bovengenoemde oproep ‘Rood op Groen!’ wens ik voor de rest geen waardevolle zuurstof te verspillen, en mijn darmgassen spaar ik liever voor zinniger dingen aangezien de aarde zowiezo al genoeg opwarmt.

Ondertussen heb ik ook eens de amendementen op het berucht ontwerp van congresresolutie van Groen! onder de loep genomen. De enige amendementen die een relatieve trendbreuk vormen met de ‘zweefresolutie’ zijn die van Jong Groen. Resoluties schrijven en verklaringen afleggen is natuurlijk één zaak, er naar handelen is iets anders. Met de vroegere regeringsdeelname van de groenen in het achterhoofd, kunnen we de ‘praktijk’ sterk in twijfel trekken. Het leveren van een toekomstig klimaatminister lijkt momenteel belangrijker dan een programma. Kennelijk hebben de groenen nog niets geleerd van hun historische electorale pandoering: arrogantie en opportunisme vallen niet zo goed bij de groene electorale vijver.

Verder kan ik me niet van de indruk ontdoen dat leden van Jong Groen al CAP’ers tegen het lijf gelopen zijn (de ene al wat letterlijker dan de andere) als ik bepaalde passages van hun amendementen lees.

Een bloemlezing:

“Een radicale omslag naar een sociaal rechtvaardige en ecologische duurzame maatschappij” i.p.v. het 'kerkelijke' in het origineel: “Een ecologische omslag naar een maatschappij met menselijke warmte en zonder klimaatchaos.” … En nu de eucharistie…

“De negatieve gevolgen van ons huidig (neoliberaal) economisch bestel komen steeds sterker aan de oppervlakte…Kosten worden steeds sterker afgewenteld op een kwetsbare meerderheid terwijl de winst naar een minderheid gaat. Zowel op ecologisch als op sociaal vlak stoot dit model op grenzen.”

“Ongelijkheid en uitbuitingsmechanismen vormen de fundamenten van het kapitalistisch markttsysteem.”

- “Gooi die haveloze agitatoren buiten!”, zou meneer pastoor in de kerk zeggen…
- “En zeggen dat we netjes onze voeten geveegd hebben voor het binnengaan en stoelgeld gelammerd hebben: ge zijt bedankt, BEDANKT HEIN!”

Ondankbaarheid is ’s werelds loon!

Eens benieuwd of de ‘softe’ antikapitalistische benadering van Jong Groen (eerlijk) gedeeld wordt door de partijtop, kandidaat-klimaatminister inbegrepen.

2 opmerkingen:

Dieter zei

Is het dan echt onmogelijk om deze - overigens zinvolle - standpunten op een andere manier te brengen dan alleen maar deze eindeloze vulgaire scheldtirade???
De stijl doet me denken aan die gehanteerd door neo-fascistische propagandablaadjes à la "Pallieter". 't Is te hopen dat jullie niet die toer opgaan want anders zou ik zelf wel eens kunnen afhaken als overtuigde CAP'er.
En enkel en alleen zich verdedigen met het argument dat het een 'satirische' column betreft zal niet helpen en maakt het alleen nog maar erger: elke kritiek wordt daardoor al van in de kiem gesmoord... Ook niet al te marxistisch of 'echt socialistisch' hé???
Verder hoop ik hier in het vervolg wel nog de degelike informatie van weleer te kunnen terugvinden...

Bart zei

Beste Dieter,

Kennelijk is 'vuilbekkerij' enkel voorbehouden aan 'cultuurikonen' zoals Herman Brusselmans (die naar mijn weten nog niet voor het 'Pallieterke' geschreven heeft) Het is dus toegelaten om om de haverklap te zeggen dat je de ene bekende Vlaming na de andere 'eens stevig in de poes wil nemen'. Zeggen dat je een politieke oproep een waardeloze scheet in een fles vindt, weliswaar op een veel plastischer-Aalsterse manier, kan kennelijk niet. Het is echter wel veel eerlijker dan de doorsnee 'progressieve politieker' die in je gezicht vriendelijk lacht maar in zijn achterhoofd je beschouwt als een randdebiel.

In Aalst kennen we de uitdrukking 'iemand in zijn zakken schijten' dat vrij vertaald wil zeggen 'met iemand de spot drijven'... De satire zit hem juist in het zogezegde progressieve politiek-correcte volkje dat zichzelf moeilijk kan relativeren... wat Aalsterse vetzakkerij volstaat meestal om deze mensen zonder humor de boom in te jagen. De opmerking van Filip Debodt:'ervan braken is wel wat hysterisch', is dan ook beantwoord door er nog een stevige lepel bovenop te doen (dat is ook Aalsters en als je dat niet gelooft moet je maar eens afzakken naar het echte Carnaval)

De column is alvast geslaagd in zijn opzet: reactie uitlokken... al was er wel wat provocatie voor nodig. Wees gerust: er zijn al andere artikels geweest op de blogspot die voor de nodige controverse gezorgd hebben, zonder vuilbekkerij.

Voor de gevoelige zieltjes zal ik alvast melden dat de 'faecale woordenschat'niet de regel zal worden op de blogspot.

Een 'andere politiek' betekent ook de zaken rechtuit zeggen in plaats van achterbakse manoeuvres en intriges, zoals het spijtig genoeg de norm is binnen bepaalde organisaties... Deze loodzware erfenis heeft ook zijn effect niet gemist op CAP dat al veel verder zou gestaan hebben zonder al die schijnheilige onzin.

'Staat het u niet aan, dan staat het u af.' That's the Alost way.

PS: Dieter: Ik zou nooit naar een interprofessionele ABVV-meeting in Aalst gaan (of een Uitvoerend Comité van BBTK Brussel-Halle-Vilvoorde) want daar durft men ook al eens deftig schelden en als het even niet meezit, nét niet vechten. De omgangsvormen in de arbeidersbeweging zijn nu éénmaal minder omfloerst: de verintellectualiseerde'linkerzijde' zou daar beter een voorbeeld aan nemen.

Liever eens een slaande ruzie om alles te ventileren en daarna samen een pint te pakken dan haatdragend kleinburgerlijk gedrag.

I rest my case.