20 april, 2007

Breed stempotentieel voor CAP

In de rechterhoek van de mainpage van de nationale CAP-website kan men als toekomstige CAP-stemmer aanduiden voor wie men voorheen stemde. Gedetailleerde conclusies kunnen we hier nog niet uit trekken aangezien deze vraag nog maar enkele dagen online is en het zich inderdaad beperkt tot de gemeenschap van de ‘internauten’.

We kunnen wel al afleiden dat CAP een breed potentieel heeft: de toekomstige CAP-stemmers zijn afkomstig uit alle partijen. Het leeuwendeel komt van SP.a-Spirit (wat niet echt verwonderlijk is gezien de ontstaansgeschiedenis van CAP), gevolgd door LSP (wat ook geen verrassing is) en dan volgen respectievelijk PVDA, GROEN en Vlaams Belang. Daarna volgen de rest van de traditionele centrumpartijen.

Een voorzichtige conclusie kan alvast zijn dat CAP er in slaagt zich te profileren als een links alternatief met een aantrekkingskracht naar de ganse waaier aan progressieve partijen én tegelijkertijd naar VB-stemmers. Ik dacht dat dit de bedoeling was van Jef Sleeckx toen hij samen met de 2 andere socialistische nestors het initiatief nam voor de oprichting van CAP. In de loop van volgende weken kunnen er natuurlijk nog verschuivingen voortdoen maar de algemene lijn van de resultaten lijkt nu wel al duidelijk te zijn.
Indien jezelf nog niet je stem uitgebracht hebt op de betreffende poll: dóen!

Geen opmerkingen: