13 oktober, 2006

FAX kort: Terug arbeidsduurverlenging in Duitsland…

De Frankfurter Allgemeine Zeitung meldt dat Michelin in Duitsland de 5750 werknemers langer wil doen werken. Men zou de arbeidstijd willen optrekken van 37,5 uur per week naar 40 uur per week VOOR EEN GELIJK LOON. In Duitsland staat al een tijdje arbeidsduurverlenging op de agenda in diverse sectoren en is inderdaad al bij sommige bedrijven (o.a. bij Siemens) doorgevoerd. Een zwak antwoord van de Duitse vakbonden hierop zorgt uiteraard voor een lawine-effect.

Hoe lang gaat het nog duren eer het VBO en UNIZO in België met zulke voorstellen op de proppen komen? Tot hiertoe zijn ze nog tevreden met de enorme bedragen van patronale lastenverminderingen die ze in hun zak steken, het verhogen van de flexibiliteit en productiviteit ten koste van de werknemers. Maar kapitalisten zijn zoals verwende kinderen die steeds méér willen.

De toegeeflijkheid van de ABVV-top (mooi bijgestaan door de ACV-bonzen) i.v.m. het Generatiepact is niet echt geruststellend. We herinneren ons immers nog de strijdbare kreten van de ABVV-bonzen dat: ‘er aan het brugpensioen niet geraakt wordt.’

Geen opmerkingen: