12 september, 2006

Het establishment over de neo-nazi's. Van ontkenning tot versterking van repressiemogelijkheden.

Hier volgt een artikel door Jan (Blokbuster Aalst) waarvan de ingekorte versie op de nationale website van LSP (www.socialisme.be) te lezen is.

In verschillende kranten en media zien we hoe het gevaar van gewelddadige groeperingen als BBET sterk wordt onderschat. Ook het Vlaams Belang is nu gedwongen uitspraken te doen, maar dat doen ze op een uiterst ontwijkende en hypocriete wijze.

In Het Laatste Nieuws zegt professor krijgskunde Luc De Vos dat het nu eenmaal een feit is dat er in elk leger wel “eenzame dromers” zitten maar op de vraag of zulk een extremistisch crapuul daadwerkelijk een gevaar vormt voor de maatschappij, antwoordt hij: “Ik denk niet dat ze echt gevaarlijk zijn.” Meer nog, volgens De Vos zouden ze zelfs niet in staat zijn echt aanslagen te plegen. “Ik twijfel daar sterk aan” , zegt hij. De Vos probeert de goede naam van het leger te redden, dat spreekt vanzelf, men zou ook moeilijk anders van hem kunnen verwachten. De Vos ontkent niet dat er illegale wapens zijn gevonden en keurt het neonazistisch gedachtegoed af. Aan de andere kant gebruikt hij de vreemdste wendingen en argumenten om de zaak te sussen en zegt hij dat de actie van het gerecht overtrokken was. “Er zijn volgens mij bij veel Belgen illegale wapens te vinden” aldus De Vos. Inderdaad: jachtgeweren en riotguns zonder vergunning misschien. Maar hoeveel Belgen hebben oorlogswapens, nachtkijkers en landmijnen in huis? Hoeveel Belgen beschikken over een rugzak met bom, gebruiksklaar? Er was zelfs al een opeisingsbrief geschreven! Echter geen reden tot paniek! De ex-kolonel stelt ons gerust: “mensen die houden van orde en stiptheid houden er soms vreemde gewoonten op na.”

De verdachten van de neonazistische groepering "Bloed, Bodem, Eer en Trouw" waren niet van plan om een aanslag te plegen. Dat zegt Piet Noë, een van hun advocaten. Noë verdedigt de”ideoloog” van de bende en de man bij wie thuis wapens en een zelfgemaakte bom gevonden zijn. Het gerecht zegt dat zij de kopstukken zijn van de terreurgroep, maar hun advocaat ziet dat anders. Hij noemt de verdachten wapenfreaks en geeft toe dat sommigen van hen een verwerpelijk gedachtegoed hebben, maar volgens hem zijn het geen terroristen. "Het gaat meestal om een soort machogedrag", zegt Noë. "Sommigen zijn legaal bij een schietclub aangesloten." De advocaat die de verdediging opneemt voor de neonazi’s en hen een bende "overjaarse pubers" noemt, is -wat had je verwacht- geen onbekende in die kringen. Hij verdedigde eerder al Roeland Raes en Siegfrid Verbeke en was zelfs de contactpersoon voor een steunfonds voor Siegfrid Verbeke. Het gerecht blijft ervan overtuigd dat de groep wel met het idee speelde om een aanslag te plegen. De twaalf aangehouden verdachten verschijnen dinsdag voor de raadkamer in Dendermonde.


Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael wil dat het parlement een wet uitwerkt die racistische organisaties aanpakt. Er is sprake van om zulke organisaties aan te pakken aan de hand van een lijst. Met de huidige racismewet kunnen alleen personen worden vervolgd.

"Organisaties die staatsgevaarlijk zijn moeten aangepakt kunnen worden, maar niet op basis van een lijst die door de politiek wordt opgemaakt", vindt Tony Van Parys (CD&V) Van Parys staat niet volledig achter het voorstel van minister Dewael. Hij wenst dat de politie meer bevoegdheden zou krijgen om zulk een organisaties aan te pakken. Politici moeten volgens hem hier niet bij betrokken zijn.

Gerolf Annemans zal de tekst wel steunen indien het de bedoeling is om op een heel precieze manier organisaties zoals "Blood and Honour" aan te pakken. Begrijpelijk, hiermee kan het VB zich zogezegd distantiëren van deze organisaties maar kunnen andere bevriende groeperingen zoals bv Voorpost buiten schot blijven. En het zal het VB eigenlijk worst wezen als de zuipfascisten van B&H Midgard worden opgepakt Daar hebben ze toch niks aan als het erop aankomt …

Het feit dat het VB het voorstel ten dele “steunt” toont enkel aan dat ze onder de gegeven omstandigheden het hun niet kunnen veroorloven om openlijk in verband te worden gebracht met gewelddadige neonazi’s. Nochtans bestaat de link en is dit heden ten dage zelfs een beetje een publiek geheim. Hoe kan men anders verklaren dat Patrick Coeman (Blokwatch) onlangs op VTM mocht verklaren dat er inderdaad rechtse skinheads en neonazi’s betrokken zijn bij de orde-en veiligheidsdiensten van het VB?

De SP.A staat wel volledig achter minister Dewael. "Het discussiepunt is dat racisme steeds toeneemt in de maatschappij en daar moeten we dringend werk van maken."aldus de SP.a.

De uitspraken van onze heren politici kunnen ons wel een aantal zaken doen besluiten.Ten eerste, dat het VB behoorlijk met de zaak verveeld zit en met reden: uit incidenten die reeds eerder plaatsvonden blijkt zwart op wit dat er contacten zijn tussen het VB en neonazistische groepen. Dit werd zelfs bevestigd door de Amerikaanse nazi Griffin die openlijk toegaf dat Belgische B&H leden actief bij het VB zijn aangesloten. Daarom dat op de site van het VB er nu het ene artikel na het andere verschijnt waarin de verdachten worden voorgesteld als “marginale gekken” waarmee het VB natuurlijk niks te maken heeft …

Het voorstel om “extremistische” organisaties aan te pakken kan misschien in eerste instantie goed klinken maar we mogen niet vergeten dat de machthebbers zulk een instrument ook kunnen en zullen gebruiken wanneer de arbeidersklasse in verzet zal komen tegen de neoliberale besparingslogica van de regering. De heksenjacht op Roberto D’ Orazio en diens aanhangers gebeurde immers ook in naam van “de openbare orde” Indertijd werd D’ Orazio er zelfs van beschuldigd een gevaarlijk crimineel te zijn… Bovendien, met wetten zal men de omstandigheden waarin zulk een hatelijk gedachtegoed gedijt, niet kunnen stoppen.

Racisme neemt inderdaad toe binnen onze maatschappij maar een partij als de SP.a die reeds 20 jaar de neoliberale politiek actief steunt en uitvoert is evenzeer een verantwoordelijke te noemen. Door hen staat de arbeidersklasse politiek machteloos. Door hen is er een vacuüm ter linkerzijde. De verburgerlijking en de verrechtsing binnen de sociaal- democratie is één van de belangrijkste groeifactoren van neofascistische partijen zoals het VB. Enkel in een politiek klimaat zoals we het vandaag in dit land kennen is het mogelijk voor het VB om de leugens m.b.t hun banden met het neonazisme vol te houden. Het komt erop aan om met een beweging als een Andere Politiek dit vacuüm op te vullen en een concrete strijd te voeren voor een degelijk links beleid. Enkel de strijd vanuit de massa kan een halt toeroepen aan de uitbuiting en al haar gevolgen op economisch, sociaal en politiek vlak.

Geen opmerkingen: